Randstad Care

Randstad Care er et av Nordens største spesialistselskaper innen bemanning og rekruttering av helsepersonell. Vi har i flere år levert bemanning til de største helseforetakene i Norge.
Jobbe som lege for randstad care?
Våre leger har topp kompetanse og møter kolleger og pasienter med omgjengelighet og respekt. Leger av ypperste kvalitet, som holder hodet kaldt når andre for lengst har mistet det.
Hos oss får du den opplæringen og oppfølgningen arbeidet krever. Vi kan tilby fleksibilitet og utfordringer, varierte arbeidsdager og konkurransedyktige betingelser. Vi er alltid på utkikk etter kandidater som bryr seg og som med profesjonell trygghet ønsker å gjøre en forskjell for andre mennesker.
Vi vet hva som kreves: Rett kompetanse til rett tid. Så enkelt. Så vanskelig. Høy kvalitet er viktig for både personell og pasienter. Derfor tror vi på skreddersøm. Slik bidrar Randstad Care og våre fantastiske kandidater til effektive og bedre helsetjenester i hele landet.
Å jobbe som vikar hos oss gir de samme fordelene som hos en tradisjonell arbeidsgiver, samtidig som du også har muligheter til å forme din karriere som du vil. Du kan selv velge om du ønsker en tradisjonell ansettelse hos oss, eller om du foretrekker å drive ditt eget selskap.

Spesialiteter
 • Akutt og mottaksmedisin
 • Allmennmedisin
 • Anestesiologi
 • Arbeidsmedisin
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Barnekirurgi
 • Barnesykdommer
 • Blodsykdommer
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Klinisk farmakologi
 • Lungesykdommer
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Maxillofacial kirurgi
 • Medisinsk biokjemi
 • Medisinsk genetikk
 • Medisinsk mikrobiologi
 • Nevrokirurgi
 • Nevrologi
 • Nukleærmedisin
 • Endokrinologi
 • Fordøyelsessykdommer
 • Forskjellige stillinger
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Nyresykdommer
 • Onkologi
 • Ortopedisk kirurgi
 • Patologi
 • Plastikkirurgi
 • Psykiatri
 • Radiologi
 • Generell kirurgi
 • Geriatri
 • Hjertesykdommer
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Immunologi og transfusjonsmedisin
 • Indremedisin
 • Infeksjonssykdommer
 • Karkirurgi
 • Revmatologi
 • Rus- og avhengighetsmedisin
 • Samfunnsmedisin
 • Thoraxkirurgi
 • Urologi
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer
Arbeidssted
Randstad Care
Haakon VIIs gate 5
0123 OSLO
Se kart