iStock

Ørland kommune

Ørland er en kommune i sterk vekst med vel 5300 innbyggere. Kystbyen Brekstad er et regionalt sentrum for handel og kommunikasjon.  Vi har 8 daglige båtavganger med reisetid under 1 time fra/til Trondheim.  Kommunen tilbyr et rikt og variert tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv. Alt innen gang og sykkelavstand. Vi satser på bolyst, du velger selv om du vil bo urbant eller landlig.

Jobb som lege i Ørland

Ørland legesenter er et etablert og veldrevet senter med 7 leger og 1 turnuskandidat.
Ørland legesenter har et godt innovativt fagmiljø som er under stadig utvikling.
Det er samlokalisert med Fosen Distriktsmedisinske Senter med blant annet desentralisert spesialistpoliklinikk, røntgenavdeling, sengepost og felles legevaktsenter for 4 kommuner. Kommunen er et senter for en rekke helsetjenester. Ørland Medisinske Senter, Fosen Helse IKS og Fosen Distriksmedisinske Senter kan tilby et av landets største desentraliserte spesialisttjenestetilbud. Mer om Ørland legesenter
Fotograf : iStock
Mulighetene i Ørland
Fotograf : iStock
ARBEIDSSTED
Hoved arbeidssted
Postboks 401
7129 BREKSTAD Se kart