iStock

Orkland kommune

Orkdal ble fra 1/1-2020 nye Orkland kommune. Kommunen har ca 18700 innbyggere og vel 1800 ansatte. Kommunen er lokalisert mellom Trondheimsleia og Trollheimen, der byen Orkanger er kommunesenter. Byen ligger en halv time fra Trondheim og en time fra Værnes. Den nye kommunen har et allsidig næringsliv innenfor landbruk, havbruk, industri, handel og reiseliv. Orkland kommune er i vekst og har et godt utviklet aktivitetstilbud.
Friluftsliv
Kultur
(Foto: iStock)

Jobb som lege i Orkland

I dag har Orkland kommune 17 fastleger fordelt på 16 hjemler ved 5 forskjellige legekontor, og 3 LIS 1 leger. Legetjenesten er som andre tjenester i kommunen en tjeneste under utvikling.

Dette er våre legekontor og legesenter:
  • Agdenes legekontor
  • Fannrem legsenter
  • Meldal legekontor
  • Orkanger legesenter
  • Orkdal legesenter
  • Snillfjord legekontor
(Foto: iStock)
Spesialiteter
  • Allmennmedisin
  • Geriatri
  • Samfunnsmedisin
Arbeidssted
Orkland kommune
Allfarveien 5
7300 ORKANGER
Se kart