iStock

Lindås kommune

Lindås kommune er den største kommunen i Nordhordland med 15.700 innbyggjarar. Vi er ein vekstkommune med godt utbygde tenester og eit variert næringsliv. Knarvik er kommunesenter og regionsenter for Nordhordland, 30 minutt frå Bergen. Vår visjon er å vera ein kommune der draumar blir røyndom, og derfor ønskjer vi å vera kvalitetsbevisste, framtidsretta, inkluderande og tenestevillige.
Fotograf : iStock

Jobb som lege i Lindås

 I Lindås kan du leve og bo omkransa av vill og vakker natur- frå storhavet og skjergarden med lune vikar, til fjordar og fjell! Legetenesta i kommunen har etablert 13 fastlegeheimlar/stillingar - fordelt på 5 legekontor lokalisert på Knarvik, Lindås og Ostereidet- se de ulike arbeidsplassene her:

Helsetunet legekontor
Knarvik allmennpraksis
Knarvik legekontor
Lindås legekontor
Ostereidet legekontor
Leve og bo
Fotograf : iStock
ARBEIDSSTED
Hoved arbeidssted
Fakturamottak/Kvernhusmyrane 26
5914 ISDALSTØ Se kart