iStock

Lenvik kommune

Senjalegen er et interkommunalt legetjenestesamarbeid mellom kommunene Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Lenvik kommune er vertskommune med cirka 11.500 innbyggere. Berg, Torsken og Tranøy har i dag cirka 3.300 innbyggere til sammen.

Jobb som lege i Senja!

Ønsker du en menigsfull jobb og bo blant kyst og klipper i Nord-Norges villmark?
I Lenvik er vi opptatt av at man skal ha et godt liv, fra barnsben til man blir gammel. 
Senjalegen er et samarbeid om fastlegetjenesten i 4 kommuner i Midt-Troms; Berg, Lenvik (vertskommune), Torsken og Tranøy. 

Følgende legekontorer er med i Senjalegen:
Senjalegen avd Finnsnes og Senjalegen avd Silsand.
Dyrøy og Sørreisa legekontor er en egen fastlegetjeneste, men er med i den interkommunal legevakttjenesten. Les mer på Senjalegen 
Fotograf : iStock
Leve og bo
Fotograf : iStock
ARBEIDSSTED
Hoved arbeidssted
Pb 602
9306 FINNSNES Se kart