iStock

Klæbu kommune

Klæbu Kommune har ca. 6.000 innbyggere med sentral beliggenhet 2 mil sør for Trondheim sentrum. Kommunen ønsker å knytte til seg kreative og positive medarbeidere med endringsvilje. Klæbu og Trondheim kommuner har vedtatt sammenslåing og er kommet godt i gang med prosessen. Ny kommune skal være virksom fra 1. januar 2020.
Fotograf : iStock

Jobb med oss

Legetjenesten i Klæbu er organisert i fastlegeordingen, tilsynslegeordningen ved Klæbu sykehjem, helsestasjons- og skoleheletjeneste, helsestasjon for unge og interkommunal legevaktsordning. Fastlegeordingen drives av Klæbu legesenter.

Klæbu Legesenter er kommunens eneste legekontor. Vi har 5 faste leger samt turnuslege og 4 helsesekretærer. På dagtid har vi legevaktfunksjon for kommunen, og har alltid avsatt tid til problemstillinger som haster.

Velkommen som jobbsøker i Klæbu kommune!
Fotograf : iStock
Flytte til Klæbu?
Fotograf : iStock
ARBEIDSSTED
Hoved arbeidssted
Rådhuset, Vikingvegen 8
7540 KLÆBU Se kart