iStock

Jobb på St. Olavs Hospital

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.
(Foto: iStock)

Mulighetene på St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er integrert med Det medisinske fakultet ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. Det er dokumentert en sterk sammenheng mellom god forskning og god pasientbehandling. Målet er mer og bedre forskning og kortere vei fra ny kunnskap til forbedret klinisk praksis.

St. Olavs hospital har som målsetting å drive «fremragende behandling» for de som bruker våre tjenester – enten det er medarbeidere, pasienter, pårørende eller andre interessenter. Dette innebærer et kontinuerlig fokus på tilpassing av tilbud og nytenkning om hvordan” veien videre” kan se ut. Vil du bli med på laget og forme fremtidens muligheter?

St. Olavs hospital er tilstede flere steder i Sør-Trøndelag. Se avdelinger på Øya og andre lokasjoner i Midt-Norge her
Hva vi kan tilby
Verdier, visjon og mål
(Foto: iStock)
Trondheim - Den lille byen med de store opplevelsene
Leve og bo
(Foto: iStock)
Arbeidssted
Hoved arbeidssted

7006 TRONDHEIM