iStock

Jobb på Finnmarkssykehuset HF

Finnmarkssykehuset er ett av fem helseforetak i Helse Nord og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark fylke. Vi har faste behandlingstilbud lokalisert i syv forskjellige kommuner rundt omkring i fylket. Den administrative hovedbasen er i Hammerfest, hvor også det ene av foretakets to lokalsykehus befinner seg. Det andre sykehuset ligger i Kirkenes. Psykisk helsevern og rusbehandling har tilbud på alle behandlingsstedene våre.
Fotograf : iStock
Jobbe i Finnmarkssykehuset – Her betyr du mer!
Nye Kirkenes sykehus
Sykehuset i Hammerfest
Fotograf : iStock
Lyst å bli en ekte Finnmarking?
Fotograf : iStock
ARBEIDSSTED
Hoved arbeidssted
Sykehusveien 35
9616 HAMMERFEST Se kart