iStock

Jobb i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang vakker kystlinje mot Oslofjorden. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sarpsborg - der barn og unge lykkes".

Helse og omsorg

Som helsemedarbeider i Sarpsborg får du rikelig kontakt med andre mennesker, både kolleger, andre yrkesgrupper og pasienter. I kommunen finner du bla. det nye sykehuset Østfold Kalnes. Les mer om helsetjenesten i Sarpsborg.

Jobb som lege i Sarpsborg

Som fastlege får du mulighet for faglig progresjon helt frem til pensjonalder!
Les mer om Fastlegekontorene i Sarpsborg.
(Foto: iStock)
Leve og bo
Ny i Sarpsborg?
(Foto: iStock)
Arbeidssted
Hoved arbeidssted
Postboks 237
1702 SARPSBORG
Se kart