iStock

Jobb i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har over 80 privatpraktiserende fastleger, lokalisert på ca 20 legesentre spredt i kommunen. Kommunen er også vertskap for en interkommunal legevaktordning for 7 kommuner, som dekker ca 130.000 innbyggere. Legevakten har moderne lokaler med egen legevaktbil, der både fastleger og ansatte leger jobber. Kristiansand kommune har også godt utbygde legetjenester ved et kortidssykehjem, ØHD-avdeling og rehabiliteringsavdeling, samt ved alle øvrige sykehjem og helsestasjoner. Kommunen har også en egen tjeneste med ansatt lege som bistår flyktninger og asylsøkere (Gyldengården helsesenter).

Vi tror på muligheter

Kristiansand kommune er en av Sørlandets største arbeidsgivere med 7000 ansatte. Vi jobber hver dag for å gi innbyggerne gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.
Kristiansand kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
(Foto: iStock)
Mer om Kristiansand
Ny i Kristiansand
(Foto: iStock)
Spesialiteter
  • Allmennmedisin
  • Samfunnsmedisin
Arbeidssted
Hoved arbeidssted
Postboks 417 Lund
4604 KRISTIANSAND S
Se kart