iStock

Jobb i Halden kommune

Velkommen til Halden- Den lille byen med de store opplevelsene!
Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.
Vi jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet, Velkommen som jobbsøker i Halden!

Jobb med helse i Halden

Halden skal være et trygt sted å bo gjennom hele livet. For å få til dette tilbyr vi en rekke tjenester. Kommunen har et helsehus og fire sykehjem. Vi har ulike botilbud som omsorgsboliger og samlokaliserte boliger til de som trenger det, og hjemmesykepleie til de som med litt hjelp kan klare seg i eget hjem. Vi har tilbud innen rehabilitering og aktivitet, psykiatri og rus. Legevakten, fastlegene, miljørettet helsevern er også noen av de mange kommunale tilbudene. Totalt jobber omtrent 770 årsverk med helse og omsorg i Halden. Mer om legetjenestene 

Vurderer du fastlegeyrket? Her er oversikten over  legekontorene i Halden 
Fotograf : iStock
Fjord- og festningsbyen
Leve og bo
Fotograf : iStock
ARBEIDSSTED
Hoved arbeidssted
Postboks 150
1751 HALDEN Se kart