Stockphoto
En av Norges ledende medisinske rådgivningtjeneste over telefon.
Helsetelefonen ble startet i 2007, og er i dag en av Norges ledende medisinske rådgivningstjeneste på telefon/video. Helsetelefonen har for tiden ca. 1,5 million potensielle brukere gjennom store forsikringsselskaper og private organisasjoner.
Våre sykepleiere benytter et avansert medisinsk brukerstøtteverktøy som er utprøvd gjennom 10 år og utviklet i samarbeid med et ledende selskapet på området. Det siste året har vi utvidet tjenesten til å omfatte både sykepleiere og leger.
(Foto: Egen produksjon)

Hva er Helsetelefonen?

Helsetelefonen er et virtuelt legekontor hvor henvendelser besvares over telefon av kvalifisert helsepersonell, først av sykepleiere med lang erfaring fra sykehus og praksis fra akuttmedisin, samt. omfattende spesialopplæring i regi av Helsetelefonen. Deretter har sykepleieren mulighet til å sette over til en av våre leger om det skulle være nødvendig.

Legene ringer i så fall pasienten innen meget kort tid, og fortsetter konsultasjonen. Ved behov, vil legen også konferere med våre tilknyttede spesialister. Vi jobber hovedsaklig over telefon, men har mulighet for videokonsultasjon om pasienten eller legen ønsker det.
Etter endt konsultasjon vil pasienten enten ha fått svar på alle sine spørsmål, fått nødvendig behandling i form av råd for egenpleie, resept for relevante medisiner, legeerklæring eller blitt henvist videre til riktig behandling med kopi av svar til fastlege. Legetjenesten er tilgjengelig på alle plattformer; telefon, chat og video.
Vår Visjon
Våre Verdier
(Foto: Stockphoto)
Arbeidssted
Administrasjon
Slemdalsveien 70b
0370 Oslo
Se kart