Fjell kommune

Fjell kommune, det moderne og pulserande øysamfunnet rett vestom Bergen, omlag 25 200 innbyggjarar, raskt veksande bustad- og industriområde og eit innhaldsrikt kommunesenter på Straume. Arealet på 147 km2 er fordelt på nordre delen av Sotra, Bildøyna, Litlesotra og meir enn 500 store og små øyar, holmar og skjer. Kommunen har fastlandssamband til Bergen, stor tilflytting og eit ekspansivt næringsliv bygt på olje, teknologi og service.
Fotograf : Colourbox

Jobbe som lege i Fjell

I Fjell kommune har vi 5 fastlegekontor. Fastlegen er din hovudkontakt inn i helsevesenet, og om det er mogleg, bør du alltid ringja hit når du treng helsehjelp.

På Straume finn du Spesialistsenteret. Her finn du spesialister innan:
  • Indre medisin - hjertesykdommer/lungesykdommer
  • Hudsykdommer
  • Kvinnesykdommer/fødselshjelp. 
Legevakta er døgnope og held til i Straume helsesenter. 
Her finn du oversikt over legesentere i Fjell
Leve og bu
Fotograf : Elisabeth Garberg
SPESIALITETER
  • Allmennmedisin
ARBEIDSSTED
Fjell kommune
Postboks 184
5342 STRAUME Se kart