Arne Løkken

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske i ”edelkrepsens rike”. Innen 45 min. fra Bjørkelangen når du landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter for å leve ”det gode liv” sammen med 15.000 andre.
OM KOMMUNEN
Aurskog-Høland kommune ligger øst i Akershus fylke med grense mot EU-landet Sverige, og til Hedmark fylke i nord og Østfold fylke i sør. Det er kort avstand til Lillestrøm, Oslo, Gardermoen og nabotettstedene Årjäng og Charlottenberg i Sverige.

Kommunen har 8 tettsteder: Bjørkelangen, Løken, Hemnes, Fosser, Momoen, Setskog, Aurskog og Lierfoss. Bjørkelangen er kommunesenteret hvor Rådhuset ligger.
Det er full barnehagedekning i Aurskog-Høland kommune. Vi har 7 kommunale og 8 private barnehager fordelt rundt i kommunen.
Det er seks grunnskoler i kommunen, tre av disse er 1-10 skoler og alle har tilbud om SFO. Det finnes også to videregående skoler. Begge ligger på Bjørkelangen.
Kommunen har tre sykehjem med tilhørende hjemmetjenestetilbud. To steder i kommunen finnes boveiledertjeneser for funkjsonshemmede. Det finnes også egen bolig for yngre funksjonshemmede og en institusjon innenfor psykiatri og rehabilitering.
Fotograf : iStock
En kommune i sterk vekst

Å bo og leve i kommunen

Aurskog-høland er et godt sted å bo, med massevis av tilbud til både store og små barn

Jobb som lege i kommunen

Kommunene skal sørge for helsetjenester for alle som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen. Det omfatter blant annet legetjenester, fysioterapi, helsestasjon, jordmor og pleie- og omsorgstjenester.
I Aurskog-høland finnes fem legekontorer, i tillegg til en legevakt. I Aurskog-Høland kommune er det også tre sykehjem: Aurskog, Bjørkelangen og Hemnes.
Fotograf : Alette Eldøy
SPESIALITETER
  • Allmennmedisin
  • Forskjellige stillinger
  • Geriatri
ARBEIDSSTED
Aurskog-høland kommune
Rådhusveien 3
1940 BJØRKELANGEN Se kart