iStock

Alvdal kommune

Bo, jobbe og leve i Fjellregionen?
Alvdal er ei fjellbygd i Nord Østerdal, 30 mil nord for Oslo og 20 mil sør for Trondheim. Det er gode forbindelser til Oslo og Trondheim på Rv. 3 som går gjennom bygda og vestover på Rv. 29 gjennom Folldal til Hjerkinn. Vi har gode kollektivmuligheter med både tog til Gardermoen, Oslo og Trondheim (Rørosbanen) og daglige bussforbindelser mellom Oslo og Trondheim.

Jobb som lege i Alvdal

Kommunens helsetjeneste ivaretas av enhet helse. Driftsenheten omfatter Alvdal legekontor med to faste stillingshjemler for leger og en turnuslege, hjelpepersonell ved legekontoret, helsestasjonsvirksomhet med jordmortjeneste, psykiatritjeneste, rusomsorg og fysioterapi. Enheten har et overordnet ansvar for barnevern, men denne tjenesten drives som en interkommunal tjeneste for Tolga, Tynset og Alvdal med kontoradresse på Tynset. Enhet helse har også overordnet ansvar for kommunens krisesentertilbud, men tjenesten leveres av Gudbrandsdal Krisesenter i Lillehammer.
Besøk oss på Alvdal legekontor

Vi tilbyr

Et hyggelig arbeidsmiljø med mye humor og gode kollegaer. 
Et faglig sterkt miljø.
Gode utviklingsmuligheter.
Gode pensjonsordninger.
Alvdal kommune er en IA bedrift.
(Foto: iStock)
Leve og bo i Alvdal
(Foto: iStock)
Arbeidssted
Hoved arbeidssted

2560 ALVDAL