NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal gjennom forskning og fagutvikling og i samarbeid med andre fagmiljøer bidra til å bygge opp og formidle faglig kunnskap innen kommunal legevaktmedisin.

Hovedoppgavene til kompetansesenteret er å:
Bidra til nasjonal og internasjonal faglig utvikling innen fagfeltet
Etablere nødvendige nasjonale faglige standarder
Bidra til, og delta i, forskning innen fagfeltet
Etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet
Sikre nasjonal kompetansebygging og spredning av kompetanse
Gi råd, høringssvar og utredninger til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet
Gi råd og faglig støtte til andre
Delta i undervisning, både i grunn-, etter- og videreutdanning
Senteret er finansiert av Helsedirektoratet og organisert i NORCE Norwegian Research Centre, avdeling helse. Faglig er senteret også knyttet til Forskningsgruppe for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Fagmiljøet teller om lag 25 personer med ca. 12 årsverk. Senteret er samlokalisert med Institutt for global helse og samfunnsmedisin, i Kalfarveien 31, nær Bergen sentrum.
Akutt og mottaksmedisin, Allmennmedisin

Forskning og fagutvikling legevakt

Prosjektmedarbeidere innen forskning og fagutvikling i legevakt
 • Norce Research
 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
 • Stillingstype
  Vikariat
 • Stillingsprosent
  100%
 • Søknadsfrist
  Utløpt
Nklm søker medarbeidere for deltakelse i prosjekter innen forskning og fagutvikling i legevakt. Det akuttmedisinske tilbudet til eldre pasienter vil ha et særlig fokus ved Nklm de nærmeste årene. Planlegging, administrering, analyser og formidling vil kunne inngå i stillingen, sammen med andre driftsoppgaver ved Nklm.

Vi ønsker å ansette lege med interesse for legevakt, men sykepleier eller person med annen relevant fagbakgrunn er også aktuell. Erfaring fra helserelatert forskning eller prosjektarbeid er ønskelig. Klinisk eller administrativ erfaring fra legevakt er også en fordel.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Stillingen kan være heltid eller deltid ned til minimum 50 %. Varighet blir 6-24 måneder relatert til aktuelle prosjekter. For særlig godt kvalifiserte søkere kan fast tilsetting bli vurdert.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Jesper Blinkenberg, epost jesper.blinkenberg@norceresearch.no

Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Arbeidssted: Senteret er samlokalisert med Institutt for global helse og samfunnsmedisin, i Kalfarveien 31, nær Bergen sentrum.

Søk stillingen elektronisk via knappen øverst til høyre. Relevante bekreftelser som vitnemål, autorisasjon o.a. lastes opp som vedlegg. 
Stillingskategori Allmennlege
Arbeidsgiver: Norce Research
Kontaktperson:
Jesper Blinkenberg
Leder
jesper.blinkenberg@norceresearch.no
Hjemmeside: https://www.norceresearch.no/ Arbeidssted: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Kalfarveien 31
5020 BERGEN
workplace map