Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Grong kommune søker etter fastleger.  Legekontoret er organisert under Helseavdelingen, og har tre legehjemler, og LiS1-lege, samt er administrasjonskommune for Indre Namdal Legevakt. Vi benytter Pridok som journalsystem. Grong legekontor flytter inn i nye renoverte lokaler i 2025. Grong ligger sentralt i Indre Namdal og kan by på fine fiske og friluftsopplevelser.

 Vi søker deg som har gode samarbeidsevner og som brenner for allmennmedisin.

Vi har følgende hjemler ledige:
 • Fastlegehjemmel med listetak på 500 pasienter, i kombinasjon med kommunale oppgaver.
 • Fastlegehjemmel med listetak på1000 pasienter.
 
Hovedarbeidsoppgaver:
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt for 4 kommuner (med totalt ca.  4800 innbyggere) administrert av Grong kommune. Legevakt er organisert som privatpraktiserende.
 • Samarbeid med helseforetak og andre kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Kommunale oppgaver (jfr. arbeidsgivers styringsrett).
 • Kommunal daglegevakt fordeles på legene ved legekontoret.
Andre oppgaver som kan inngå i stillingene:
 • Medisinskfaglig ansvar for legevakt (5% stillingshjemmel)
 • Fast andel som legevaktslege (inntil 25% stillingshjemmel)
Kvalifikasjoner:
 • Godkjent autorisasjon som lege med refusjonsrett.
 • Ønskelig med påbegynt eller ferdig spesialisering innen allmennmedisin.  Grong kommune er godkjent som utdanningssted LIS allmennpraksis (ALIS), og det kan legges til rette for fullføring av spesialisering etter avtale.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Krav om kurs i akuttmedisin, samt nettkurset volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell, og vold i nære relasjoner (jfr. Akuttforskriften).
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med samarbeidspartnere som NAV og HELFO, samt norske systemer for refusjoner, forsikringssaker, sykemeldinger m.m.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 
Personlige egenskaper. Vi søker deg som:
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Positiv og sosial i samarbeid med kollegaer fra mange forskjellige yrkesgrupper
 • Er tydelig og trygg i rollen som fagperson.
 • Selvstendig, strukturert og løsningsorientert.
 • Evne til å takle et høyt arbeidstempo
 • Interesse og forståelse for bruk av digitale løsninger.
Vi tilbyr:
 • ALIS-avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø med gode kollegaer. Vi har dyktige sykepleiere og helsesekretær.
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Kommunen ønsker primært kommunalt ansatte leger, men er fleksibel på andre løsninger. Vi inviterer derfor søkere til å beskrive sin foretrukne driftsform, avtale- og ansettelsesforhold, herunder også listestørrelse.
 
  Offentlighet:
 • Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jfr.  Offentlighetslovens § 25. Søker blir i slikt tilfelle kontaktet.
  Søknad sendes:
 • Alle som søker må levere fullstendig søknad via det elektroniske søknadsskjemaet på kommunens hjemmeside: https://www.grong.kommune.no/
 • Søknadsfrist: 16. juni 2024
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Grong kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stine-Mari Bjørnerem
Tittel: Avdelingsleder legekontor
Telefon: 905 04 127
Navn: Eyvind Gartland
Tittel: Kommunalsjef Helse- og omsorg
Telefon: 416 70 246
E-post: eyvind.gartland@grong.kommune.no
Arbeidssted
Blåklokkevegen 16
7870 GRONG