Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og 
psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. 
Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. 

Avtalehjemmelen har tiltredelse i 20 % senioravtale og er ledig fra vår 2024, eller etter avtale med nåværende hjemmelshaver (senior). Ny hjemmelshaver er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer, og senest innen 1. juli 2026. 

Om praksisen: 
Lillestrøm ØNH er en solopraksis som er lokalisert i Dampsagveien 2, 2000 Lillestrøm. Praksisen har ansatt tre audiografer.  Lillestrøm ØNH benytter seg av Infodoc Sky journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen. Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med nåværende hjemmelshaver.  

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet og i samsvar med de til enhver tid gjeldende lovverk, forskrifter og rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den Norske Legeforeningen. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i øre-nese-halssykdommer;  (HPR-nummer skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» )  
 • Relevant og bred poliklinisk erfaring vektlegges
 • Det er ønskelig med minimum 2 års relevant poliklinisk erfaring fra norsk offentlig helsevesen etter spesialistgodkjenning i fagområdet: øre-nese-halssykdommer
 • Erfaring med undersøkelse og behandling av barn  
 • Erfaring med audiologi/høreapparattilpasning
 • Kommuniserer og formidler godt på norsk, både skriftlig og muntlig 
 • Bør ha god kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis  
 • Bør ha god kjennskap til- og erfaring fra norsk offentlig helsevesen 
 • Ønskelig med erfaring fra avtalepraksis eller som selvstendig næringsdrivende

Personlige egenskaper
 • God motivasjon for å drifte avtalepraksis
 • Reflektert og god rolleforståelse
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig
 • Fleksibel, løsningsorientert og med gode samarbeidsevner

Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse. 

Tildelingen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at parter i saken kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Helge Rudjord
Tittel: Nåværende hjemmelshaver
Telefon: 90555222
E-post: bbbjorud@gmail.com
Navn: Mona Harby
Tittel: Kst. Teamleder
Telefon: 94824490
E-post: mona.harby@helse-sorost.no
Navn: Karina Kaspersen
Tittel: Rådgiver - HR
Telefon: 94824490
E-post: karina.kaspersen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Dampsagveien 2,
2004 LILLESTRØM