Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

DPS Elverum-Hamar, poliklinikk 1/Hamar, har ledig stilling som overlege i psykiatri. Du er velkommen med på laget for å videreutvikle vårt tilbud til innbyggere i Hamar og Stange kommune. Enheten holder til på Hamar sykehus, og er organisert i 3 tverrfaglige allmenteam, med til sammen 20 medarbeidere. Teamene har overlege, psykologspesialist, psykologer og sykepleiere - og en sosionom som bistår alle teamene. Hos oss vil du finne flere spennende oppgaver, og kan - dersom det er interessant, delta i DBT-team og i et nyoppstartet Avklaringsteam. Vi har også Pegasus-kurs for ADHD-pasienter. 

DPS Elverum-Hamar består av 3 allmenpoliklinikker - to i Hamar og en Elverum, TSB-enhet med LAR-team. 2 sengeenheter, psykosepoliklinikk, 2 FACT-team og Ambulant Akuttenhet. 

Arbeidsoppgaver

  • Vi har som mål at pasientene skal motta rask og kompetent hjelp, tilpasset deres behov for bistand. Arbeidsoppgavene vil være utredning og behandling av pasienter, veiledning av leger i utdanning (LIS) og andre spesialist-oppgaver for en tverrfaglig sammensatt poliklinikk, Liason-tjeneste og bakvaktfunksjon for våre døgnavdelinger (egen lønnsavtale knyttet til denne), Du vil inngå i enhetens spesialistgruppe som er enhetsleders faglige rådgivere. 

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
  • Konstituerte overleger i slutten av spesialiseringsløpet er velkommen til å søke
  • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

  • Det å trives i tverrfaglige team synes vi er en viktig egenskap. Personlig egnethet vil vi legge vekt på. Humor, respekt, kollegial støtte og ivaretagelse preger vårt arbeidsmiljø og dette ønsker vi å både beholde, men også utvikle videre med nye kollegaer. Hvis du i tillegg er arbeidsom, målrettet, strukturert og samtidig fleksibel, ja da ønsker vi å komme i kontakt med deg. 

Vi tilbyr

Vi kan tilby et faglig spennende miljø med gode kollegaer i en poliklinikk med lange tradisjoner for fagutvikling.

Poliklinikk 1 holder til i lokaler på Hamar sykehus, som ligger sentralt i Hamar - kun 10 min å gå fra jernbanestasjonen. Pt går det tog 2 g/timen til Oslo - det er planlagt høyere frekvens. Hamar kommune er både bygde- og bykommune, med et bredt tilbud av kulturarrangementer, restauranter/kafeer og turområder som passer for bruk både til fots, på ski og på sykkel. Både hockey - og håndball-lagene spiller i øverste divisjon, og det arbeides godt med barn - og ungdom i de ulike idrettslagene. Videre har byen godt utbygget barnehage - og skoletilbud, og har høyskole med et et godt forskermiljø innen flere områder. 

Interessert? Ta gjerne kontakt for en prat. Stillingen er ledig pr. dato.

  • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
  • Gode pensjonsordninger i KLP 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Hanne Flatebø
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4790196275
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
DPS ELV/HAM POLIKLINIKK HAMAR 1, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 22
2317 Hamar