Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag lyser en fast stilling som lege i spesialisering innen barnesykdommer/LIS3, med oppstart etter avtale.Levanger har rundt 20.000 innbyggere og er en av 23 kommuner i nedslagsfeltet til Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag (HNT).
Levanger ligger omtrent 80 km nord for Trondheim og 50 km fra Værnes Lufthavn. Flytiden Værnes-Gardermoen er 1 time.
Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv.  Klinikk for kvinne, barn og familie - KBF, er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinne, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal medføre at det enkelt å gi et helhetlig tilbud til pasientgruppen, dette gir en unik mulighet til å bli kjent med hele pediatrifaget på et sted.


Avdelingene i KBF er Barne- og habiliteringsavdelingen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), Gynekologi og fødeavdeling i Levanger og Gynekologi og fødeavdeling i Namsos.

Barne- og ungdomsposten i HNT består av følgende: Sykehuset Levanger:

 • Seksjon sengepost for barn og unge fra 0-18 år
 • Seksjon for premature fra uke 30 og syke nyfødte 
 • Enhet for dagbehandling
 • Poliklinikker

  Sykehuset Namsos:
 • Poliklinikk   Barne- habiliteringsavdelingen i Helse Nord Trøndelag lyser ut en fast stilling som lege i spesialisering i barnesykdommer.

  Oppstartsdato: Snarlig eller etter avtale


  Interesserte som er under LIS1-utdanning kan søke og kan evt. få oppstartsdato ved endt utdanning.

  Utdanningsløpet som spesialist vil foregå i Barne- og habiliteringsavdelingen i HNT under veiledning av overlege,

  den siste perioden før godkjenningen kan gjennomføres på St Olavs hospital i Trondheim, som organiseres av oss i HNT sammen med barneklinikken på St Olavs.

  Hos oss får du som LIS3 alle obligatoriske kurs.

  Du kan lese mer om spesialisering i barnesykdommer her.


  Barne- og habiliteringsavdelingen er organisert med egen seksjon for leger, ledet av seksjonsleder/avdelingsoverlege.

  Håper du finner dette interessant - Vi gleder oss til å høre fra deg! :)
 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er plassert ved sykehuset Levanger.
 • Avdelingen har per dato 7-delt LIS-vakt.
 • Arbeidsoppgaver vil være daglig postarbeid, vaktarbeid, dagbehandling, poliklinikk og medisinsk avstandsoppfølging
 • Barne- og ungdomsposten er en aktiv avdeling med ø-hjelpsmottak i avdelingen, stor variasjon i  arbeidsoppgaver og en fin, variert og spennende pasientgruppe i aldersspennet 0-18 år.Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1
 • Erfaring fra fagfeltet er ønskelig, men ikke et krav
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for fagfeltet og et sterkt faglig engasjement
 • Du verdsetter og bidrar til gode samarbeid
 • Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende og kolleger 
 • Du setter pris på et faglig fellesskap der vi deler kunnskap og kompetanse med hverandre  Du er fleksibel, tar initiativ og bidrar til nytenkning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr. Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Evne til å jobbe mot vår visjon: å være på lag med våre pasienter for deres helse.

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • En spennende og variert arbeidshverdag innenfor et bredt fagområde med rotasjon mellomsengepost, enhet premature og syke nyfødte og poliklinikk.
 • Nærmeste leder er avdelingsoverlege.
 • Lønn i henhold til gjeldene overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Sundal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 99032534
E-post: Hilde.Sundal@hnt.no
Navn: Kristine Grunewaldt
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 97060268
E-post: Kristine. Hermansen. Grunewaldt@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og habiliteringsavdelingen HNT, Sykehuset Levanger 
Kirkegt. 1
7600 Levanger