Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Om oss:

Har du interesse for nevroutviklingsforstyrrelser og psykisk helsevern? Da ønsker vi at du blir år nye overlege!

Vi jobber med kompliserte og sammensatte pasientforløp i tråd med den Bio- psyko- sosial modell. Seksjonen tilbyr psykiatriske spesialisthelsetjenester til pasienter med utviklingshemning og autisme i Vestre Viken. Seksjonen består av en poliklinikk og en døgnseksjon, og vektlegger ambulant/poliklinisk utredning og behandling. Arbeidsformene er varierte og tilpasset pasientenes særlige vansker, og gir mulighet for individuelt tilpassede døgninnleggelser. Vi gir veiledning og kompetanseoverføring til familie, nærpersoner/tjenesteytere og nettverk for øvrig.

Seksjonen vår er en del av Avdeling for spesialpsykiatri ved Blakstad sykehus i Asker, tilknyttet klinikk psykisk helse og rus, Vestre Viken HF. 

I 2025 flytter hele Blakstad sykehus inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen sammen med somatikken. Som overlege i vår seksjon vil du være med på et spennende omstillinger i tiden fremover. Og som vår overlege vil du være sentral i arbeidet med å påvirke hvordan fremtidens tilbud skal bli.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser i gruppen utviklingshemming og autisme.
 • Medisinskfaglig ansvar for behandlingsavdeling og poliklinikk.
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og opplæring i seksjonen.
 • Veiledning av leger i spesialisering og andre yrkesgrupper ved behov.
 • Veiledning av og samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • I samarbeid med inntaksteam styre overføringer og innleggelser av pasienter.
 • Bistå kollegaer med medisinskfaglig vurdering ved behov. Deltakelse i vaktordning.

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som har:

 • Har norsk autorisasjon som spesialist i psykiatri.
 • Har relevant klinisk erfaring innen fagfeltet utviklingsforstyrrelser og psykiatri.
 • Har erfaring fra og/eller interesse for ambulant virksomhet.
 • Har interesse for tverrfaglig behandling og teamarbeid.
 • Har god kunnskap om psykisk helsevern, gjeldende lovverk og retningslinjer.  
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

  Personlige egenskaper

  Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

  Vi ser etter deg som:

  • Har motivasjon og interesse for fagfeltet.
  • Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer.
  • Jobber strukturert, effektivt og målrettet.

  Vi tilbyr

  •  Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
  • Ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
  • Spennende arbeidsoppgaver i et samarbeidende, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø.
  • Tiltredelse etter avtale.
  • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter.
  • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer.
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland.
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.
  • Seksjonen avholder felles ferieavvikling i juli og holder stengt i jul og påske.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende avtaler.

  Det blir stilt krav om politiattest.

  Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte seksjonsleder Stine Kristiansen, telefon 66 75 19 26.

  Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Vestre Viken HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Magnus Karlsen
  Tittel: Sykehusoverlege
  Telefon: 66 75 12 78/400 60 777
  E-post: magnus.karlsen@vestreviken.no
  Navn: Stine Merethe Kristiansen
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 66 75 19 26/995 11 509
  E-post: stine.kristiansen@vestreviken.no
  Navn: Hege Sem Slete
  Tittel: Assisterende leder/Fagutvikler
  Telefon: 66 75 19 36/934 4 0453
  E-post: hege.sem.slette@vestreviken.no
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Blakstad, Seksjon utviklingshemming og autisme
  Strandveien 25
  1392 Vettre
  Mer om arbeidsgiver

  Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image