Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Rælingen kommune oppretter et nytt legesenter med flere nullhjemler for å imøtekomme behovet for flere fastleger i kommunen. Vi søker derfor etter 2-4 fastleger som ønsker å være med på oppstarten av et nytt legesenter. Hjemlene vil være nullhjemler med selvstendig næringsdrift. 

Legesenteret vil være lokalisert på Fjerdingby helsetun, med parkeringsplasser rett utenfor. Senteret vil inneholde 4 legekontorer, resepsjon, lab, skiftestue, akuttrom, gynrom, romslig venterom og stort pauserom. 

Rælingen kommune har i dag 15 fastlegehjemler fordelt på 3 legekontor. Vi har 3 kommunalt ansatte leger på kommunens sykehjem og helsestasjon, 2 LIS1- leger og 1 introduksjonslege.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Generelle allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter
 • Daglig drift av legesenteret, legene som blir tildelt hjemmel må inngå en intern samarbeidsavtale
 • Nødvendige allmennlegetjenester til personer i kommunen uten fastlege
 • Ingen pliktig deltagelse i interkommunal legevakt pr i dag, men kan måtte påregnes i fremtiden. Det er muligheter for deltagelse i legevaktturnus for leger som ønsker å jobbe legevakt.

Kvalifikasjoner

 • Krav om norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin eller har påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Leger som ønsker å starte som ALIS (i selvstendig næringsdrift) kan også søke
 • Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med kommunen. 
 • Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke deg muntlig og skriftlig
 • Erfaring som fastlege med daglig drift av legesenter og eget listeansvar vil bli vektlagt
 • Det forutsettes at det oppnås enighet om drift med de andre fastlegene

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter,- i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.  

For at din søknad skal bli tatt i betraktning ber vi deg legge ved dokumentasjon på din utdannelse og arbeidserfaring, i form av vitnemål og tjenestebevis/arbeidsattester.  To referanser er ønsket.

Personlige egenskaper

 • har ønske og motivasjon om å opprette og drifte et nytt legesenter
 • har høy faglig kompetanse og engasjement 

Det blir lagt betydelig vekt på personlig egnethet for privat allmennpraksis, gode samarbeidsevner og at man passer godt sammen med de andre hjemmelshaverne.

Vi tilbyr

 • Kommunen vil tilby leie av lokaler  i kommunalt bygg, sentralt på Fjerdingby.
 • Kommunen tilrettelegger svært godt for ALIS og er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin.
 • Vi følger vanlige vilkår for avtalehjemler som fremgår av lov, forskrift og avtaler.
 • Hjemmelen utlyses som nullhjemmel, men det vil være mulighet for rask oppbygging av listen.
 • Det er gode offentlige kommunikasjonsmuligheter til Lillestrøm og Oslo, og vi har gratis parkering til alle ansatte.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Rælingen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Paola Maria Sjøqvist
Tittel: assisterende kommuneoverlege
Telefon: +47 92867474
Navn: Marit Engvik Grødum
Tittel: avdelingsleder
Telefon: +47 41587421
Arbeidssted
Samfunnsmedisin og legetjenester, Rælingen kommune
Øvre Rælingsveg 203
2008 Fjerdingby
Søk på stillingen