Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved Grønland helsesenter lyses det ut en dele-hjemmel med fastlege Angela Audo. Hun har hatt hjemmelen i 20 år, men ønsker nå å trappe ned i løpet av 6-12 måneder.

Grønland helsesenteret er en veletablert og godt utstyrt tre-legepraksis sentralt på Grønland. De to andre hjemmelshaverne er menn, så det er ønskelig at den tredje er en kvinne. 

Yngre kvinnelige leger oppfordres til å søke. Vi vil legge til rette for videreutdanning med ALIS-avtale. Det forutsettes at LIS1 er gjennomført eller vil bli gjennomført før oppstart i stillingen. 

Arbeidsoppgaver
  • Vanlige fastlegeoppgaver, diagnostikk, behandling og oppfølging.
  • Samhandling med de andre legene ved senteret er en selvfølge. 
  • Deltagelse i faste personalmøter og administrasjonsmøter som sikrer kvaliteten på driften av senteret.
Pliktig deltakelse i Oslo legevakt, cirka en vakt pr måned. Kommunale oppgaver på inntil 7,5 time pr uke kan bli pålagt hjemmelen, men det er ingen rett å få kommunale oppgaver. Eventuelle kommunale oppgaver kan være helsestasjon, skolehelsetjeneste, reisevaksinering/ migrasjonshelse evt. andre rådgivende eller kliniske oppgaver dersom bydelen finner det hensiktsmessig.

Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen.
  • Gjennomført LIS1 innen 1.mars 2024
  • Arbeidserfaring i allmennmedisin.
  • Kjennskap til bydelen /Oslo kommune og aktuell pasientpopulasjon er en fordel.
  • Påbegynt evt. fullført spesialisering i allmennmedisin er en fordel
  • Erfaring og interesse for kommunale oppgaver
  • Det er ønskelig at legen behersker flere språk i tillegg til godt norsk.
Personlige egenskaper
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, samarbeidsevner og evne til å ta ansvar for en pasientliste med alt det innebærer av tilgjengelighet, økonomistyring og samarbeid med kolleger og andre relevante instanser. Det er sterkt ønskelig med en kvinne i praksisen. 

Vi tilbyr
Lønn som fastlege og i henhold til normaltariffen. 

Gamle Oslo er en mangfoldig bydel med store variasjoner i befolkningens ressurser og levekår. Bebyggelsen er preget av alt fra middelalder til hypermoderne hus øst i Bjørvika. Sammen med våre 60 000 innbyggere og andre aktører jobber vi for å realisere visjonen «sammen om løsninger». Våre prioriterte satsingsområder er arbeid og aktivitet, forebyggende og tidlig innsats, helhetlige og tilgjengelige tjenester og gjensidige og robuste partnerskap.
Les mer om bydelen her: www.bydel-gamle-oslo.no 

Bydel Gamle Oslo ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Stig Wilhelm Asplin
Tittel: Bydelsoverlege Bydel Gamle Oslo
Telefon: 994 92 323
Navn: Angela Audi
Tittel: Fastlege
Telefon: 995 17 512
Arbeidssted
Grønland helsesenter
Motzfeldts gate 1
0187 OSLO