Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Bærumsklinikken

Èn av våre kolleger skal prøve lykken et annet sted i helsevesenet, og vi søker derfor etter deg som vil overta hennes hyggelige, varierte og velstelte pasientliste.
 
Bærumsklinikken er en trelegepraksis med tilhold i pene lokaler ved Sandvika Storsenter, med kort vei til offentlig kommunikasjon.

Vi verdsetter trivsel på arbeidsplassen og legger vekt på tiltak som gjør arbeidshverdagen hyggelig. Vikarer som har jobbet hos oss i årenes løp har endt opp i allmennpraksis, så vi tror vi lykkes ganske godt med det. Som en liten bedrift er vi avhengige av hverandre og av at vi er et godt team; personlig egnethet vil derfor bli tillagt stor vekt. Som legekontor er vi opptatt av å være effektive og smidige med faglighet som rettesnor for praksis.
 
Vi benytter WebMed journalsystem og har nettopp fornyet vår IT-park.

Laboratoriet vårt er standard utstyrt for blodprøvetaking, samt EKG, spirometri og  24-t BT-måling. Vi har godt innarbeidede interne rutiner, og våre tre legesekretærer er dyktige og nøyaktige.

Praksis som skal overdras er veletablert og veldrevet, med god økonomi. Vi har en langsiktig leieavtale. Det er mulighet for hjemmekontor.

Velkommen til oss!

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin /påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Bærumsklinikken
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 1150 pasienter
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • Egen veileder med ansvar for LIS3
 
 • Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Bærumsklinikken
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Winje Kvam og Patrick Stensrud
Tittel: Spesialkonsulenter ved enhet for administrasjon av fastlegeordningen
Telefon: 482 59 269
E-post: fastlege@baerum.kommune.no
Navn: Thomas Fuglerud
Tittel: Tjenesteleder Folkehelsekontoret
Telefon: 456 14 244
Arbeidssted
Sandvika
Brodtkorbsgate 7
1338 SANDVIKA