Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Då ein av dei kommunalt tilsette legane skal slutta, har me ledig 100% fast stilling som fastlege med fastlegeliste på 800 pasientar. I stillinga inngår og tilsynslegefunksjon på kommunen sitt omsorgssenter med 1 dag i veka. Stillinga er avløna med fast løn + provisjonsavtale. Oppstart etter avtale.
Sveio er saman med 5 andre kommunar med i eit interkommunalt legevaktsamarbeid, og tilsett lege må pårekna deltaking i legevakt (inntil 3-4 vakter i månaden).
Om det er interesse for å inngå i kontorfellesskap som sjølvstendig næringsdrivande med avtaleheimel, så er det mogleg å ta kontakt for å diskutera ein slik løysing med gunstige betingelsar.

Kommunal tilsetjing med fastlønn skjer etter gjeldande regelverk, og med pensjonsordning i KLP. Evt. tildeling av heimel og overdraging av praksis skjer iht. rammeavtale ASA 4310.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sveio kommune
Helse- og rehabilitering
Kontaktperson
Navn: Tore Bøe Olsen
Tittel: Leiar Helse- og rehabilitering
Telefon: 97410814
E-post: tbols@sveio.kommune.no
Arbeidssted
Førde legekontor
Leirskarvegen 10
5555 FØRDE I HORDALAND