Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker lege i spesialisering i psykiatri til fast stilling og vikariat (12 måneder) med oppstart 1. mars 2024. Stillingene gjelder både ved psykiatrisk døgnavdeling og poliklinikk.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt. Vi er langt fremme i innføring av elektroniske kartleggingsverktøy og har utviklet Lovisenberg-modellen for bruk av systematisk tilbakemeldinger.

Klinikken har siden 2013 bygget et fagmiljø for mer brukerorienterte tjenester i akutt psykisk helsevern, inkludert brukerstyrte innleggelser, og vi er nå godt i gang med prosjektet «Åpen dør policy», som du kan lese mer om her: https://psykologtidsskriftet.no/reportasje/2022/05/apnet-doren-endret-kulturen

Vi har samlet tilbudet innen psykisk helsevern for voksne og TSB i Senter for psykisk helse og rusbehandling, der forskning og fagutvikling er tett integrert med den kliniske driften. Senteret omfatter døgntilbud, så vel som det ambulante og polikliniske tilbudet til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for.

Du må like utfordrende arbeidsoppgaver og høyt tempo, og må kunne jobbe godt både selvstendig og i tverrfaglige team. Vårt opptaksområde er unikt i Norge med sin forekomst av storbyproblematikk. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og vi legger vekt på trivsel og faglig utvikling.

Sykehuset gir mulighet for gjennomføring av hele spesialiseringsløpet i psykiatri. Vi jobber systematisk med implementering av endringer i lys av spesialistforskriften og har fokus på høy kvalitet i veiledning, supervisjon og kompetansevurdering. Vi har et velfungerende rotasjonssystem innen psykisk helsevern mellom sengeposter og poliklinikk, og samarbeid med mulighet for rotasjon til Nic Waals Institutt (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus. Du vil få dekket utgifter til kurs, inkludert grunnkurs.

De ledige stillingene vi nå lyser ut, er knyttet til poliklinisk tjeneste og akuttpsykiatrisk tjeneste i Avdeling for døgnbehandling. Tjeneste i Avdeling for døgnavdeling er tilknyttet 11-delt vaktturnus.

Relevant klinisk erfaring, personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:
  • LIS undervisning i eget hus
  • Korte linjer og samarbeid mellom somatikk, rus og psykisk helse
  • Godt samarbeid internt, både med døgnavdelinger, sosialfaglig kompetanse og somatisk avdeling ved behov
  • Et sosialt og faglig sterkt miljø med flere faste arrangementer
  • Lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP
  • Gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud

Stillingsrelevante spørsmål kan stilles til:
Avdelingsleder Elisabeth Frøshaug ved psykiatriske poliklinikker på telefon 951 51 819.
Avdelingsoverlege Rune Årskog ved avdeling for døgnbehandling på telefon 974 90 868.
Utdanningsansvarlig overlege Ane S. Dypvig på telefon 476 04 781.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Frøshaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 951 51 819
Navn: Rune Årskog
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 974 90 868
Navn: Ane S. Dypvig
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: 476 04 781
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO