Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har høye ambisjoner nå og fremover -  vil du stå i front i utviklingen av spesialisthelsetjenesten?

Oslo universitetssykehus (OUS) søker en strategisk sterk, helhetstenkende og samlende leder for Medisinsk klinikk. Vi står i endringsprosesser der vår nye klinikkleder vil få en sentral rolle med å sette retning for utviklingen av vår indremedisinske virksomhet. Som landets største universitetssykehus har OUS et særskilt ansvar for å utvikle nye behandlinger og metoder. Vi skal også være i front innen forskning og undervisning.
 
Det må gjøres tøffe prioriteringer i hele helse- og omsorgstjenesten i årene som kommer. Ny leder av Medisinsk klinikk må derfor både ville og evne å ta en lederrolle innenfor de områdene som er klinikkens ansvarsfelt. Du må samtidig bidra til at vårt sykehus bruker tilgjengelige ressurser på best mulig måte for alle pasienter.

Er du vår nye leder?
Vi ser etter deg som tenker, arbeider og evner å gjøre endringer som kan sikre gode pasientforløp på tvers av organisasjonen. Du er en tydelig, engasjert og samlende leder som fremmer et godt arbeidsmiljø preget av trivsel, inkludering, åpenhet og respekt. Du evner å prioritere, tenke langsiktig og helhetlig. I tillegg er du strukturert og planmessig i ditt arbeid med god gjennomføringskraft. Vi forutsetter også at du har en helhetlig forståelse og engasjement for utviklingen av sykehuset. Du er opptatt av kontinuerlig forbedring, oppgavedeling og læring til det beste for våre pasienter og medarbeidere.
 
Vi forventer at våre ledere setter tydelige og ambisiøse mål og utvikler organisasjonen til nødvendig endring og omstilling. Våre ledere skal være motiverende, synlig og inspirerende. Ledere ved OUS skal også ha integritet. Med det så mener vi at våre ledere gir uttrykk for sine egne meninger, men er lojal og støtter aktivt beslutninger når de er fattet.

Er dette noe for deg? Har du spørsmål om stillingen? Vi hører gjerne fra deg!   

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Som klinikkleder for Medisinsk klinikk vil du ha et overordnet ansvar for resultater og prosesser knyttet til ledelse, organisasjon og ansatte i klinikken. Du skal lede og følge opp klinikken i tråd med sykehusets mål, strategier og oppdrag. Stillingen inngår i administrerende direktørs ledergruppe, der du skal være en aktiv bidragsyter og sparringspartner i ledergruppen. Klinikkleder vil ha en stab rundt seg som vedkommende kan spille på lag med. Det vil være mulig å kombinere en akademisk stilling avhengig av kompetanse.

Bli kjent med Medisinsk klinikk
Medisinsk klinikk er en komplett indremedisinsk virksomhet med solid kompetanse for å vurdere og behandle pasienter med alle indremedisinske fagområder og diagnoser. Klinikken består av 12 avdelinger på Aker, Ullevål og Rikshospitalet med regionale, område-  og lokalsykehusoppgaver. Sammen med andre klinikker i OUS, har Medisinsk klinikk rådgivning- og bakvaktsfunksjon for andre helseforetak i regionen. Med ca. 1500 ansatte og et budsjett på 1,5 milliarder NOK, har Medisinsk klinikk en viktig rolle i beredskap for katastrofer og høyrisikosmitte, både lokalt og internasjonalt. 

Utviklingsplan 2040
I stillingen som klinikkleder for Medisinsk klinikk vil du ha en sentral rolle i en organisasjon med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner, som skal gjennom en spennende tid. Ikke bare bygger vi nye bygg, vi skal ta i bruk nye løsninger for å sikre optimal pasientbehandling og implementere ny teknologi der hver medarbeider er avgjørende.
 
Fremover skal hele seks nye sykehusbygg gi bedre helsetjenester for befolkningen. Endringene åpner for en mer moderne pasientbehandling og en samling av ulike fagmiljøer. I Utviklingsplan 2040 (https://www.oslo-universitetssykehus.no/om-oss/utviklingsplan-2040) finner du våre ambisjoner og retning for ønsket utvikling ved OUS. Planen skal bidra til å skape en felles forståelse av utfordringene vi møter, og hva vi skal strekke oss etter for å håndtere disse utfordringene. For oss er det viktig at våre medarbeidere er med i utviklingen og driver endringer frem. Som klinikkleder vil du bidra til en felles kurs når vi utvikler oss frem mot 2040.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på høgskole/universitetsnivå
 • Formell lederutdanning
 • Relevant ledererfaring med dokumenterte resultater fra omstillingsprosesser, kvalitetsoppfølging og økonomistyring
 • God kunnskap innenfor ett eller flere av klinikkens fagområder
 • God forståelse for sykehusets og spesialisthelsetjenestens oppgaver og rolle i samfunnet
 • God kunnskap om forskning og utdanning
 • Forståelse for og innsikt i overgående politiske føringer
 • Erfaring med involvering og godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste

Personlige egenskaper

 • Tydelig, motiverende og samlende leder
 • God til å prioritere, sette tydelig mål, og arbeider planmessig
 • Solid gjennomføringsevne og endringskraft i tråd med oppdrag og beslutninger
 • Evne til å skape engasjement, dialog og godt samarbeid
 • Fleksibel med evne til å finne konstruktive løsninger
 • Har stor evne til strategisk helhetstenkning og kan balansere virksomhetskunnskap med organisatorisk forståelse og samfunnsinnsikt
 • Tillitsvekkende relasjonsbygger som får med deg medarbeidere 

Vi tilbyr

Hos oss blir du en del av et samfunnsoppdrag der du vil jobbe med landets ledende innen sine fagfelt. Du får innsikt i dagsaktuelle og viktige problemstillinger og mulighet for påvirkning i beslutninger. Du får innflytelse på utviklingen og prosessen mot nytt og moderne sykehus som er et av Norgeshistoriens største byggeprosjekt. Utover det blir du en del av en utfordrende, variert og spennende hverdag i en kompleks organisasjon og du blir en del av et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse med et utstrakt samarbeid og dedikerte kolleger. 

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Andre legestillinger
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Morten Mowe
  Tittel: Klinikkleder - Medisinsk klinikk
  Telefon: 95085509
  Navn: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth
  Tittel: Administrerende direktør
  Telefon: +4747287853
  Arbeidssted
  Medisinsk klinikk
  Kirkeveien 166
  0450 Oslo
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image