Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Heim kommune har ledig stilling som fastlege ved Halsa legekontor på Liabø i Trøndelag. Halsa legekontor er kommunalt drevet. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, og vi legger til rette for gode ALIS-løp.  

Halsa legekontor er et godt organisert legekontor bestående av 2 fastleger, 1 LIS1, samt godt kvalifisert hjelpepersonell, deriblant sykepleierkompetanse. Legesenteret har over flere år hatt stabil dekning av leger og hjelpepersonell. Det er meget god fagkompetanse ved legesenteret, og det er et aktivt og lærende arbeidsmiljø. Laboratoriet er velutstyrt. Legesenteret er lokalisert i nærheten av ambulansetjeneste, sykehjem, hjemmebaserte tjenester, rehabiliteringstjeneste med fysioterapeuter og ergoterapeuter, samt psykisk helse og rustjeneste med bl.a. 2 kommunepsykologer. Legesenteret benytter journalsystemet Pridok. 

Om kommunen
Heim kommune ligger sør i Trøndelag, og grenser blant annet til Orkland, Surnadal og Tingvoll kommuner. Lokalisert langs Trøndelags kyst, kan Heim skilte med storslått natur og et trivelig miljø. Det er kort vei nordover til en av Norges største byer; Trondheim, og sør-vestover er det kort vei til Kristiansund og Molde. Kommunen har flotte muligheter for allsidige turgleder som jakt, fiske, rekreasjon og opplevelser. Fritidstilbudene er mangfoldige, og kulturlivet blomstrer! Kommunen har i underkant av 6000 innbyggere, og har et godt barnehage- og skoletilbud. Både offentlig og privat servicetilbud er godt utbygd, med videregående skole, handel og hotell. Kommunen har to legekontor; Halsa legekontor på Liabø, hvor utlyst stilling er plassert, og Hemne legesenter på Kyrksæterøra, som har 5 fastlegehjemler, 1 LIS1 og godt kvalifisert hjelpepersonell. Ambulanse er stasjonert både på Liabø og Kyrksæterøra. Heim deltar pr. i dag i to legevaktordninger; legevakt i Orkdalsregionen (LiO), og HAS interkommunale legevakt. Kommunen har kommuneoverlege i 100 % stilling, som har et tett og godt samarbeid med fastlegene. I tillegg har vi egen sykehjemslege i 60 % fast stilling ved Heim helsesenter, avdeling Kyrksæterøra. Kommunen har nylig gjennomført et heltidskulturprosjekt for å sikre stabilitet og kvalitet i helsetjenestene for øvrig. Samtlige ansatte innenfor helse tilbys hele stillinger. 
Du kan se en liten video om kommunen her: https://www.youtube.com/watch?v=gVor1NCPJU4&t=11s

Stillingens hovedoppgaver
 • Individrettet kurativt legearbeid, for tiden listetak på 800 pasienter
 • Allmennmedisinsk legearbeid som sykehjemslege ved Heim helsesenter, avdeling Liabø, pr. tiden ca. 11 timer pr. uke 
 • Deltagelse i daglegevakt ved Halsa legekontor
Det er ønskelig at stillingen innehar stedfortrederfunksjon for kommuneoverlege ved behov, men dette er ingen forutsetning for å kunne bli tilsatt i stillingen.

Det er pliktig deltagelse i interkommunal legevaktordning; HAS interkommunale legevakt, utenom ordinær arbeidstid. HAS interkommunale legevakt er et samarbeid mellom kommunene Heim, Aure og Smøla, og det blir benyttet legevaktsbåt i samarbeidet. Vaktbelastningen er for tiden 10-delt vakt, med mulighet for å ta flere vakter. 

Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført turnustjeneste/LIS1. HPR-nummer bes oppgitt i søknaden
 • God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode digitale kunnskaper
 • Førerkort kl. B
Personlige egenskaper
 • Gode kliniske ferdigheter og faglig engasjement
 • Interesse for allmennmedisin og gjerne samfunnsmedisin 
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Positiv til utvikling og endring
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Godt humør og stå på-vilje
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Meget gode lønnsbetingelser 
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • ALIS-avtale
 • En godt utbygd helsetjeneste
 • Gode samarbeidsrelasjoner i legetjenesten og den øvrige helsetjenesten, og i forhold til kommunens administrasjon
 • Selvstendig arbeid med faglige utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø med kolleger som ser viktigheten av å dele kunnskap
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Tilrettelegging for etter- og videreutdanning
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
Tilsettingsvilkår
Lønn etter avtale.
Normal arbeidstid iht. gjeldende tariffavtale; 37,5 t. pr. uke.  

Det må framvises politiattest av ny dato før tiltredelse i stillingen.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Heim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Cecilie Hatlenes
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 913 07 360
Navn: Kristine Vitsø Bratset
Tittel: Leder legetjenesten
Telefon: 481 99 868
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Halsa legekontor
Glåmsmyrvegen 23
6683 VÅGLAND