Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ønsker du jobbe i et spennende fagfelt og være med å videreutvikle tilbudet til barn og unge som strever med psykiske lidelser? Da kan DU bli vår nye kollega!

Det lyses ut 3 faste 100% stillinger som overlege i Avd. for barne- og ungdomspsykiatri ved St. Olavs hospital, arbeidssted etter nærmere avtale.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i deler av Trøndelag. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Avdelingen består av poliklinikker som til sammen dekker opptaksområdet for St. Olavs hospital HF og en enhet ved Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar ø-hjelpfunksjoner. Avdelingen har også sin egen Enhet for fagutvikling som ivaretar oppgaver innen BUP sin FIU virksomhet (forskning, innovasjon/fagutvikling og utdanning) og opplæringstilbud til pasienter og pårørende (LMS).

Les mer om St. Olavs, Avd. BUP her: Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene er allsidige og en møter et bredt spekter av akutte og komplekse tilstandsbilder.
 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge 0-18 år med psykiske lidelser i samarbeid med deres familier ihht gjeldende lover og retningslinjer.
 • Delta i avdelingens vaktsystem.
 • Som spesialist har man utpekt ansvar for spesialistoppgaver, og har en viktig oppgave som faglig beslutningsstøtte i tett samarbeid med de andre fagprofesjonene ved enheten.
 • Veiledning av yngre leger (primært LIS3) i avdelingen.
 • Sammen med kollegaer vil man bidra i tverrfaglig samarbeid, både internt, med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat.
 • Som spesialist er en viktig i den kontinuerlige fagutviklingen ved avdelingen, inkludert involvering i avdelingens fagutviklingsprosjekt og i relevant forskning. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist innen Barne- og ungdomspsykiatri. Søkere med spesialitet innen voksenpsykiatri vil også vurderes.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Generelt gode faglige kvalifikasjoner vektlegges.
 • LIS som ikke har fullført spesialiseringen, men er i sluttføringen av sitt spesialiseringsløp, kan også søke.
 • Det er ønskelig at søkeren har god erfaring med bredden av ulike tilstandsbilder og problemstillinger knyttet til barn og unges psykiske helse. Det er en fordel med erfaring i ø-hjelp og vurderingssamtaler, veiledning og rådgivning av egen faggruppe og andre faggrupper.
 • Det er ønskelig med kompetanse på metodespesifikk behandling.
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, evne og vilje til fleksibilitet, samt personlig egnethet og interesse for denne type arbeid vil ved ansettelse tillagt stor vekt.
 • Evne til selvstendig arbeid.
 • Evne og vilje til formidling av kunnskap overfor pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og medarbeidere.
 • Interesse for utviklingsarbeid, undervisning og forskning. 

Vi tilbyr

 • Et fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Det vil være gode muligheter for relevant videreutdanning og kurs. Klinikken har et nært samarbeid med NTNU/RKBU, Det medisinske fakultet – institutt for psykisk helse vedr. undervisning, fagutvikling og forskning.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjon og forsikringer via KLP.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge fram tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Kari Skulstad Gårdvik
Tittel: Avdelingssjef/ Overlege
Telefon: 94138320
E-post: Kari.Skulstad.Gardvik@stolav.no
Navn: Sigurd Hegstad
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: +47 92499599
E-post: Sigurd.Hegstad@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, Klinikk psykisk helsevern - akutt, eldre, barn og unge
Klostergata 46
7030 Trondheim