Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lillestrøm kommune oppretter ny fastlegehjemmel ved Frognerlegene. Dette er en selvstendig næringsdrivende nullhjemmel. Det foreligger ingen kommunal bistilling knyttet til hjemmelen. Deltagelse i kommunalt legevaktsarbeid er for tiden frivillig.
 
Legekontoret
Frognerlegene er et veldrevet legesenter med 2 leger som begge er spesialister i allmennmedisin, for tiden en fast legevikar i ALIS, og en LIS1 lege. Vi har et stabilt team av erfarent og dyktig helsepersonell. Lokalene er nyoppussede og godt utstyrt. Det benyttes WebMed journalsystem. Legesenteret ligger på Frogner, ca. 15 km utenfor Lillestrøm sentrum, like ved E6. Det er direkte togforbindelse fra Oslo/Lillestrøm. Gode parkeringsmuligheter for bil.
 
Vi er et legesenter som forsøker å vektlegge gode relasjoner med pasientene, og søker en kollega som er vant til å kommunisere med mennesker i alle slags livssituasjoner og som trives med det mellommenneskelige aspektet fastlegeyrket krever. Tidligere arbeidserfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt, og det vil også bidra positivt om man har lokal kjennskap og erfaring fra Lillestrøm kommune. Vi setter engasjement og faglig utvikling høyt, og det legges til rette for at man kan fordype seg, forske, undervise eller på annen måte engasjere seg i den faglige utvikling av det allmennmedisinske spesialfeltet.
 
 
Drift og partnerskap
Legene er selvstendig næringsdrivende, og det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften. Senteret driftes som et AS hvor legene er partnere og styremedlemmer. Betingelser for inntredelse i praksissamarbeid må avtales med nåværende partnere, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må påregne å tre inn som partner, og få oppgaver knyttet til drift av legesenteret.
 
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
Det planlegges intervjuer for stillingen i uke 47/48/49.
 
Arbeidsoppgaver
  • Generelle allmennmedisinske oppgaver
  • Drift av legesenteret
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste, LIS 1 eller tilsvarende
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med kommunen
  • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
  • Erfaring fra fastlegeordningen i Norge vektlegges
Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Høy faglig kompetanse
  • Høy motivasjon og engasjement
  • Interesse for drift og utvikling av legesenter
 Personlig egnethet vektlegges

Kommunen legger til rette for ALIS, og kan skaffe veileder, utdanningsplan og gi økonomisk støtte til gjennomføring av kurs og andre aktiviteter i forbindelse med spesialiseringen. Det gis også kompensasjon for redusert produktivitet i årene man er ALIS. Kommunen har egen rådgiver for leger i spesialisering, som følger opp den enkelte ALIS.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktpersoner
Navn: Esben Skotte
Tittel: Fastlege
Telefon: 997 38 277
E-post: esbensk@gmail.com
Navn: Nilam Shakeel
Tittel: Kommunelege
Telefon: 452 33 802
E-post: Nilam.Shakeel@lillestrom.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Referansenr. 4723953599
Arbeidssted
Frognerlegene
Duevegen 1
2016 FROGNER