Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi trenger flere dyktige leger til vårt kollegium preget av godt arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver og stort fokus på fag og tilbyr nå signerings - og ansiennitetsbonus ved
ansettelse. Dersom du har et ønske om å spesialisere deg innen indremedisin, er
engasjert og liker bredde i oppgaver og utfordringer er du den vi ser etter.

Medisinsk avdeling Hamar har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca. 70 000 og gir mulighet for spesialistutdanning i generell indremedisin, hjertemedisin,
fordøyelsessykdommer og endokrinologi. I samarbeid med de øvrige medisinske avdelingene i Sykehuset Innlandet kan vi etter avtale også tilrettelegge for utdanning i andre medisinske
spesialiteter som f. eks. blodsykdommer, lunge, nyre, geriatri, infeksjon og akutt-og-mottaksmedisin dersom det er ønske om dette.

Hamar og omegn har et variert frilufts- og kulturtilbud for alle aldre og Hamar kommune har de siste
årene hatt et ekstra fokus på å utvikle bybildet og gi et godt tilbud til barn og unge. Byen er plassert ved
Mjøsas bredde og ligger i pendleravstand fra de andre Mjøsbyene og Oslo. Kort avstand til Oslo Lufthavn.

Avdelingen har følgende stilling ledig: 

Lege i spesialisering 2/3 vikariat 100% stilling indremedisinsk spesialitet. Ledig f.o.m. 01.01.2024 t.o.m. 31.01.2025.


Mulighet for fleksibelt oppstartstidspunkt etter avtale.

Dersom det i løpet av ansettelsesperioden skulle bli andre ledige stillinger for leger i spesialisering vil ytterligere ansettelser kunne bli foretatt fra den søkermasse som foreligger.

Vi imøteser din søknad i WebCruiter. Søknaden må være komplett med CV, vitnemål og attester som skal ligge ved. Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være
siste arbeidsgiver. Vi forholder oss kun til informasjon som legges inn i WebCruiter i søknadsprosessen og det er ikke behov for å sende søknad eller CV via andre kanaler. Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og
mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før
tiltredelse. 

Kun leger med gjennomført LIS1/norsk turnustjeneste eller ev. fritak for LIS1 p.g.a. godkjent alternativ tjeneste vil bli vurdert til stillingen. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene for våre LIS2/3 i rotasjon består av utredning og behandling av pasienter med alle typer indremedisinske problemstillinger på sengepost og ved medisinsk poliklinikk. LIS2/3 starter tidlig med poliklinikk i egen hovedspesialitet under supervisjon av overlege. LIS2/3 går p.t i 12-delt sekundærvakt med aktiv tjeneste hele døgnet fordelt på dagvakt og nattevakt.  LIS1 i primærvakt og overlege i tertiærvakt med passiv vakt på kveld/natt. For søkere med indremedisinsk erfaring tilsvarende fullført LIS2 i indremedisin (generell del) kan vi tilby tilrettelagt tjeneste som LIS3 ved seksjonen for den aktuelle spesialiteten med fokus på å oppnå relevante læringsmål. F. eks. opplæring i endoskopier ved fordøyelsesseksjonen, spesialisert endokrinologisk poliklinikk eller opplæring i kardiologiske prosedyrer (ekko-cor, TØE, pacemaker/ICD kontroller). Viser ellers til de overordnede utdanningsplanene for indremedisinske hovedspesialiteter som er tilgjengelige på Sykehuset Innlandets internettsider under "Jobbe i Sykehuset Innlandet/Utdanning og kompetanse/Leger i spesialisering/Spesialistutdanning for LIS2 og LIS3".  

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Tidligere arbeid som lege innenfor somatikk er ønskelig
 • Gjennomført LIS1 tjeneste, norsk turnustjeneste eller tilsvarende tjeneste godkjent av Helsedirektoratet
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til å jobbe tverrfaglig
 • Personlig egnethet 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Evne til læring
 • Omgjengelig med positiv innstilling
 • God arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Signeringsbonus ved oppstart og ansiennitetsbonus
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med overgangsbolig ved behov
 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i et kollegium preget av godt humør og stor takhøyde.
 • Gode muligheter for faglig fordypning og tilrettelegging for deltakelse på kurs.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Yvonne Chr. Hagen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 62537517 / 91607061
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar