Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er en del av Laboratoriemedisinsk klinikk, og har ca. 70 ansatte. Avdelingen er inndelt i 3 seksjoner og omfatter alle  fagområdene innen spesialiteten (blodbank med tapping av blodgivere, komponentproduksjon, transfusjonsmedisin og stamcellehøsting, immunologi med autoimmunitet og allergi, flowcytometri med bl.a. leukemidiagnostikk og MRD kontroller av hematologiske maligniteter). Avdelingen har også ansvar for blodbankvirksomheten ved Orkdal sjukehus.

Stillingen er organisert i Seksjon medisin. Seksjonen har 6,4 overlegestillinger og 2 LiS-stillinger. På nåværende tidspunkt har seksjonen 3,4 overleger og 3 LiS, og vi ønsker å styrke seksjonen med ytterligere 2 LiS. Alle legene deltar i vaktordning. Dette innebærer ordinært arbeid på dagtid med hjemmevakt/telefonvakt etter ordinær arbeidstid.
Lege i spesialisering har alltid en overlege som bakvakt og får kontinuerlig oppfølging og veiledning.

Det settes av god tid til fordypning, og vårt mål er at den som ansettes skal bli utdannet som spesialist innen fagområdet og jobbe videre hos oss.

Avdelingen har universitetsoppgaver innen undervisning og forskning samt veiledning av studenter og kliniske avdelinger.
Det legges til rette for deltagelse i prosjekter og samarbeid med NTNU.
Legene har også veiledning innen transfusjonsmedisin ved sykehusene i Helse Midt-Norge.

Legene har god kontakt med kliniske avdelinger i sykehuset, spesielt innen transfusjonsmedisinske problemstillinger, behandling av kreftpasienter og allergologiske problemstillinger ved regionalt senter for allergi og overfølsomhet

Avdelingen bruker blodbanksystemet ProSang og laboratoriedatasystemet Beaker. Legene benytter i tillegg spesialiserte dataprogram til hjelp ved diagnostisering av leukemier.
Det er tett samarbeid med bioingeniørene i avdelingen.

Stillingene er lengre vikariater med mulighet for fast ansettelse.

Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens rutineoppgaver innen spesialiteten.
 • Oppfølging av daglige problemstillinger innen spesialiteten
 • Delta i avdelingens vaktordning.
 • Arbeidsoppgaver som beskrevet i utdanningsprogram for spesialistutdanning i immunologi og transfusjonsmedisin
 • Om nødvendig må den som tilsettes delta i undervisning av medisinerstudenter og annet helsepersonell.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

  Personlige egenskaper

  • God muntlig kommunikasjonsevne
  • Serviceinnstilt
  • Ansvarsbevisst og selvstendig
  • Gode samarbeidsevner

  Vi tilbyr

  • Trivelig arbeidsmiljø
  • Høyt faglig nivå
  • Tid til faglig fordypning
  • Mulighet til deltagelse ved kurs og konferanser
  • Egen kontorplass
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Gode pensjons-, bank og forsikringsordninger

  Utdanningsretning

  • Medisin

  Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

  Språk

  • Norsk
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  St. Olavs hospital HF
  Kontaktperson
  Navn: Ellen Berg
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 72573248/48051954
  E-post: ellen.berg@stolav.no
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
  Erling Skjalgsons gate 1
  7030 TRONDHEIM