Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk avdeling på Lillehammer er en generell medisinsk avdeling med grenspesialister innen kardiologi, lungesykdommer, nefrologi, hematologi, infeksjonssykdommer, gastroenterologi og akutt- og mottaksmedisin. Det er 23 overlegestillinger ved avdelingen, 14 LIS2/3 og 10 LIS1. Sykehuset er akuttsykehus for ca. 90.000 mennesker innen kirurgi og indremedisin, og har ellers både egen barneavdeling, kvinneklinikk og nevrologisk avdeling. 

 

Medisinsk avdeling Lillehammer har følgende stillinger ledig

LIS2 - fast 100% x 3, vikariat 100 % x 3 

 

Arbeidsoppgaver

 • Generell LIS 2/3 - vakt med tilstedeværelse på avdeling på vakt. Disposisjonsansvar for LIS1 i vakt. 3 ulike bakvaktsordninger som er tilstede dagtid, tilkalles ved behov, det vil si hjertevakt, nyrevakt og generell medisinsk bakvakt.
 • 14-delt vakt for LIS 2/3.  

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
 • Søker til LIS2 må ha gjennomført 18 måneders turnustjeneste eller tilsvarende (LIS 1 utdanning).
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten
 • Strukturert, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Signeringsbonus ved oppstart og trinnvis ansiennitetsbonus 
 • En trivelig avdeling med høyt tempo, hyggelige kollegaer og meget kompetente fagpersoner.
 • Et ypperlig sted for yngre kollegaer til å bygge seg en bred og solid indremedisinsk erfaring.
 • LIS3- utdannelse i indremedisin, akutt- og mottaksmedisin, nefrologi, kardiologi, gastroenterologi, infeksjonsmedisin, hematologi (ikke geriatri og endokrinologi). 
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Ellen Bøhmer
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41907719
E-post: ellen.bohmer@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer