Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

 -Du vil bli en del av en poliklinikk med vel 40 ansatte.

 -Du vil bli en del av en faggruppe på 12 legestillinger, hvorav 8 overleger (psykiatere) og 4 leger i spesialisering. 

 -Du vil bli en del av et tverrfaglig allmennpsykiatrisk team med leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og fysioterapeuter.

 -Du vil bli en del av en poliklinikk som har tre allmennpsykiatriske team, ett Ambulant akutt team (AAT) og ett team for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 -Du vil være ansatt i en poliklinikk som er en del av et større DPS, DPS Lillehammer, som består av poliklinikk Lillehammer, poliklinikk Otta og døgnenhet Lillehammer som er åpen akuttpost.

DPS Lillehammer har hovedansvaret for de allmennpsykiatriske spesialisthelsetjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen med omlag 80 000 mennesker i opptaksområdet.

 -Du vil bli en del av en LIS-gruppe i Sykehuset Innlandet sin Divisjon Psykisk Helsevern som hver uke møtes for undervisning, og hvor man vil rotere for å kunne få all tjeneste du trenger til ferdig spesialist i voksen psykiatri.

Hvis dette virker fristende for deg så send en søknad innen 19.10.23. 

Tidspunkt for intervju vil foregå fra uke 44 2023, håper du kan planlegge tid for dette. 

Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver. 

Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved i søknaden. 

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.

Arbeidsoppgaver

 • Undersøkelse og behandling av et bredt spekter av pasienter innen det allmennpsykiatriske feltet.
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter. 
 • Samarbeid i tverrfaglig team.
 • Samarbeid med kommunale tjenester og andre institusjoner. 
 • Det er felles undervisningsprogram for leger under spesialisering i regionen.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk meget godt både skriftlig og muntlig.
 • Hvis du har påbegynt tjeneste for LIS-III, blir dette vektlagt.
 • Søkere med relevant erfaring prioriteres. 

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert.
 • Tilpasningsdyktig.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Trives med å jobbe i team.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Stilling ved DPS Lillehammer, men det legges til rette for et fullstendig LIS-forløp i divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet som fører frem til spesialitet i voksen psykiatri.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Mari Skotte
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4791108164
Navn: Dag Trygve Hanoa
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4746764012
Arbeidssted
DPS Lillehammer, poliklinikk Lillehammer
Anders Sandvigsgate 17
2609 Lillehammer
Søk på stillingen