Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Trenregimentet Hæren/ Forsvarets bedriftshelsetjeneste Indre Østland (FBHT-IØ) har ledig en 100 % stilling som bedriftslege / bedriftsoverlege for fast ansettelse.

FBHT-IØ er en regional bedriftshelsetjeneste som dekker Forsvarets virksomhet i Indre Østland. Vi har seks stillinger som til sammen dekker fagfeltene arbeidsmedisin, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, ergonomi, yrkeshygiene og systematisk HMS. FBHT-IØ er lokalisert på Terningmoen og Sessvollmoen med 3 stillinger på hver lokasjon. Arbeidssted for den utlyste stillingen er Terningmoen Elverum, men alternativt arbeidssted på Sessvollmoen kan vurderes.

Bedriftshelsetjenesten jobber i henhold til lov og forskrift, og skal drive forebyggende og helsefremmende arbeid som skal bidra til å skape sunne og trygge arbeidsplasser. FBHT har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Den enkelte ansatte har utøvende fagansvar innen sitt fagfelt. 
Tiltredelse snarest etter nærmere avtale.

ARBEIDSOPPGAVER
 • Utøve bedriftshelsetjeneste i tråd med samfunnsoppdrag overfor Forsvarets virksomheter i regionen innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samsvar med arbeidsmiljøloven, tilhørende forskrifter og arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell
 • Drive forebyggende arbeid, kartlegging, rådgivning, undervisning og helseovervåkning
 • Stillingen kan bli tillagt medisinsk faglig ansvar i FBHT-IØ
KVALIFIKASJONER
 • Medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon og gjennomført turnustjeneste
 • Minimum 3 års relevant erfaring
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk
 • Førerkort klasse B
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse
 • Det vil være krav til godkjent medisinsk skikkethet. Egenerklæring om helse vil bli avkrevd og aktuelle søkere vil få tilsendt skjema for utfylling
Ønskelige kvalifikasjoner
 • Spesialisering i arbeidsmedisin 
 • Yrkeshygienisk kompetanse
 • Erfaring fra bedriftstjeneste/arbeidsmedisinsk institusjon
 • Gjennomført førstegangstjeneste og kjennskap til Forsvaret.
Utdanning fra utlandet må være NOKUT-godkjent, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli vektlagt i utvelgelses- og ansettelsesprosessen. Dokumentasjon på kvalifikasjoner må lastes opp som vedlegg i Webcruiter.

PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og selvstendig
 • Nøyaktig og etterrettelig
 • Evne til å se helhetsperspektiv
Personlige egenskaper for stillingen vil bli vektlagt

FORSVARET TILBYR
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Forsvaret er registrert som utdanningsvirksomhet for LIS (Lege i spesialisering) i henhold til de nye spesialistreglene
 • Gode pensjons - og velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Arbeidstid på 37,5 timer i uken og fleksitidavtale
Stillingen lønnes etter Statens regulativ som bedriftslege i stillingskode 0791, lønnstrinn 79-85 (for tiden kr 845 900 - kr 996 000 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner), eventuelt bedriftsoverlege i stillingskode 0792, lønnstrinn 85-90 (for tiden kr 996 000 - 1 125 800 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner). Av lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

OM FORSVARET

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Trenregimentet, Terningmoen
Kontaktpersoner
Navn: Helga Hol
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 400 29 701
Navn: Liz Helen Flyen Kvamme
Tittel: Bedriftssykepleier / leder
Telefon: 992 22 791
Hjemmeside
Arbeidssted
Elverum
Hamarvegen 110
2403 ELVERUM
Søk på stillingen