Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 100% fast stilling som sykehjemslege og ser etter deg som er interessert i sykehjemsmedisin/geriatri. 

Sykehjemslegene i Kristiansund kommune består av til sammen 3,5 årsverk og er organisert i enhet for legetjenester. Stillingen er p.t tilknyttet Storhaugen helsehus og har arbeidssted der.  

Kristiansund kommune har organisert alle kommunale korttids-, rehabiliterings- og palliative sengeplasser ved Storhaugen helsehus. I tillegg drifter helsehuset de interkommunale øyeblikkelig-hjelp døgntilbudsplassene for kommunene Averøy, Tingvoll, og Kristiansund. Totalt 36 plasser.

Stillingen innebærer pt. dagarbeidstid mandag til fredag, samt vaktordning hver 4.helg med stedlig oppmøte i deler av vakttiden.

Arbeidsområder
 • individrettede oppgaver som undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av den enkelte pasient innen alle pasientkategorier ved Helsehuset.
 • tverrfaglig samarbeid med øvrige leger og annet helsepersonell
 • samhandling med eksterne aktører
Kvalifikasjonskrav
 • norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1
 • gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • allmennmedisinsk erfaring
Vi ser etter deg som
 • har gode samarbeidsevner
 • har gode kommunikasjonsferdigher 
 • er beslutningsdyktig
 • er selvstendig 
Vi tilbyr
 • et faglig sterkt kollegium
 • en helse- og omsorgssektor med et solid og retningsgivende planverk
 • et innovativt og uredd fagmiljø
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 
 • konkurransedyktige betingelser
Øvrige vilkår
Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Kristiansund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Reidun Sveaas
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: +47 71575480
Navn: Siv Iren Stormo Andersson
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: +47 71574066
E-post: Siv.Iren.Andersson@kristiansund.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Tempoveien 23
6508 KRISTIANSUND N
Søk på stillingen