Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

1 stilling ledig fra 1. januar 2024

Nukleærmedisinsk seksjon i Elverum er en seksjon organisert under Bildeavdelingen Elverum-Hamar. Seksjonen er en moderne enhet med SPECT/CT, SPECT og PET/CT med 3 fagområder; SPECT/CT, PET/CT og hot-lab. Seksjonen utfører ca. 2500 nukleærmedisinske undersøkelser og ca. 1200 PET/CT i året. Antallet PET/CT er sterkt økende slik trenden også er nasjonalt. Nukleærmedisinsk seksjon i Elverum betjener et opptaksområde på 340 000 innbyggere og er den eneste nukleærmedisinske seksjonen i Innlandet.

Nukleærmedisinsk seksjon i Elverum samarbeider tett med  alle de kliniske avdelingene i hele Sykehuset Innlandet. Vi legger stor vekt på kompetanseutvikling. 
Seksjonen i Elverum  har 2 overleger, 1 LIS, 1 seksjonsleder, 6 radiografer/bioingeniører, fysiker i 50% og 1 helsesekretær.

 

Elverum ligger i gamle Hedmark ca. 14 mil nordøst for Oslo og 10 mil fra Gardermoen lufthavn.  

Arbeidsoppgaver

 • Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar ønsker deg som er interessert i faglige utfordringer og som er god til å arbeide i team. 
 • Den vi ansetter forstår, respekterer og bidrar aktivt med avdelingens oppgaver og utvikling.
 • Arbeidsoppgaver er granskning av ulike bildemodaliteter innen nukleærmedisin.
 • Delta på tverrfaglige møter og demonstrasjoner
 • Veiledning og undervisning av LIS.

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i nukleærmedisin
 • Norsk autorisasjon.
 • Beherske skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Kommuniserer og samarbeider godt
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og lærevillig
 • Fleksibel og positiv
 • Stor arbeidskapasitet  Personlig egnethet vil tillegges stor vekt 

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer.
 • Mulighet for faglig videreutvikling
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Sissel Ragnhild Steien
Tittel: Sjefbioingeniør
Telefon: 99718111
Arbeidssted
Bildediagnostikk Elverum-Hamar, nukleærmedisinsk seksjon, Sykehuset Innlandet HF
Kirkevegen 31
2409 Elverum