Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Gyn-/føde-/barselavdelingen består av felles føde- /barsel- og gynekologisk avdeling, gynekologisk poliklinikk, svangerskapspoliklinikk og pasienthotell.
Ved avdelingen forløses gravide fra uke 35. Det er ca. 500 fødsler i året. Avdelingen har høy operativ aktivitet. Vi er en allsidig avdeling med god mulighet for å følge opp pasienter. Vi har et godt arbeidsmiljø og godt samarbeid mellom de ulike faggruppene på avdelingen. Vi legger stor vekt på undervisning. 

Ved gyn-/fødeavdelingen er det ledig stilling for lege i spesialisering:

1 x 100% fast. Det er 5-delt tilstedevakt.

1 x 100% vikariat.

Ved internt opprykk kan det bli ledig vikariater.

Vennligst oppgi minst to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Arbeidsoppgaver

 • Visitt gynekologisk avdeling.
 • Dagvakt og visitt føde-/barselavdeling,
 • Poliklinikk,
 • Operasjon.
 • Vaktordning: 6 delt hjemmevakt for overleger, 5 delt tilstedevakt for LIS.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
 • Søker forutsettes å ha fullført LIS1-tjeneste.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert, ansvarsbevisst og fleksibel.
 • Personlig egnet vektlegges. 

Vi tilbyr

 • Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning (KLP). 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anja Døssland Holstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90773804
Arbeidssted
Sykehuset Innlandet HF, Gyn-/fødeavdelingen, Gjøvik
Kyrre Greppsgt. 11
2819 Gjøvik
Søk på stillingen