Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Øyeavdelinga på Haugesund Sjukehus er på jakt etter ein engasjert og effektiv LIS. Som LIS på Øyeavdelinga vil du vera ein viktig del av teamet i ein framtidsretta og innovativ kompetanseorganisasjon. Arbeidsoppgåver

 • Diagnostikk og behandling av allmennoftalmologiske problemstillingar i samarbeid med våre dyktige overleger
 • Vakttjeneste

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Erfaring som lege innan øyefaget eller nevrologi vektlegges.
 • Gode norskkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Søkarar som har andre morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråklig vidaregåande skule, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedleggast søknaden. Ved tilsetjing av allereie fast tilsett i føretaket kan ein unntaksvis, i særlege tilfelle, fråvika kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 
 • Erfaring med DIPS Arena er ein fordel 

Personlege eigenskapar

 • Strukturert og effektiv, selvstendig
 • Pasientorientert
 • Gode samarbeidsevner og god til å arbeida i team
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø.
 • Høgt fagleg nivå.
 • Avsatt til til både internundervisning og fordypning.
 • Trenger du hjelp med bustad, ta kontakt for å høyra korleis vi kan hjelpa deg.
 • Oppstart snarast etter avtale.
 • Stillingen er i utgangspunkt ett vikariat med 1,5 års varighet.

 

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Jan Seemann
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: (+47) 52732477
Navn: Elvisa Selimovic
Tittel: Funksjonsleiar
Telefon: 52732406
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Øye seksjon, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 Haugesund