Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

På grunn av sykdom har vi ledig et vikariat ut 2023, med mulighet for forlengelse og fast ansettelse i 100% ved Stangeberget legesenter.  
  
Vikariatet er tilknyttet en hjemmel ved et kommunalt drevet fastlegekontor.  
Legesentret er lokalisert på Halden Helsehus, som åpnet oktober 2022. Halden og Aremark legevakt og legesentret ligger i samme lokaler og har et tett samarbeid. 
Kontoret er utrustet med blant annet akuttrom, og eget lab, inkl. spirometri, 24 t BT-måling og EKG, observasjonsrom. Legekontoret er tilknyttet norsk Helsenett og det benyttes CGM (WinMed 3) journalsystem. Legesentret har i dag fire fastlønnede fastleger + én LIS1. Erfarne legesekretærer i 3 årsverk betjener kontoret.   
  
Hjemmelen inngår i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt, arbeid ved helsestasjon og annet kommunalt arbeid. Det er ønskelig at vikar også tar sin andel av legevakter. Gode muligheter for hyppigere vakter for den som ønsker det.  
  
Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin  
- Krav om norsk autorisasjon som lege og refusjonsrett fra helfo  
- Det er ønskelig med gjennomført turnustjeneste/LIS1 og gjerne påbegynt spesialisering i allmennmedisin.   
- Må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig  
- Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet  
  
Vi kan tilby  
- Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin.  
  
Tilsettingsvilkår:  
Ved tilsetting vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest.   
Intervjuer og ansettelse gjennomføres fortløpende. 
  
  
Generelle betingelser  
Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.  
Lønn etter avtale.  
   
Attester og vitnemål fremvises på forespørsel  
  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktperson
Navn: Helene Lavoillotte
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 406 49 133
E-post: helene.francine.elisabeth.lavoillotte@halden.kommune.no
Arbeidssted
Kjærlighetsstien 28
1781 HALDEN
Søk på stillingen