Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å jobbe i rus- og avhengighetsmedisin?

Vi har behov for flere leger. Hvis du er autorisert lege som venter på turnustjeneste og trenger verdifull erfaring fra spesialisthelsetjeneste, ønsker vi å jobbe sammen med deg.

ARA Ahus er en av landets største avdelinger for behandling av rus- og avhengighetslidelser, med opp mot 250 årsverk totalt. Avdelingen består av 9 kliniske seksjoner, fordelt på 5 poliklinikker (lokalisert på hhv. Kongsvinger, Jessheim, Lillestrøm, Grorud og Ski) og 4 døgnenheter (lokalisert på hhv Årnes, Lillestrøm, Nordbyhagen og Ski). Alle våre seksjoner er tverrfaglig sammensatt og utfører tjenester iht krav og forventninger i tverrfaglig spesialisert behandling ved avhengighetslidelser (TSB). Poliklinikkene i ARA har bred kompetansesammensetning og et bredt tjenestetilbud. Våre døgnenheter tilbyr tjenester innenfor elektiv avrusning (Klosteret døgn og Follo døgn), TSB døgn (Elvestad), ROP-lidelser (Follo døgn), tvungen tilbakeholdelse etter HOL §10-2 (ARA Nordbyhagen) og akutt TSB, poliklinikk og døgn (ARA Nordbyhagen). 

Avdelingen er opptatt av kvalitet i tjenestene, og har utarbeidet en serviceerklæring til våre pasienter. Serviceerklæringen beskriver det vi mener er viktige verdier og prinsipper for god pasientbehandling, og er grunnmuren i vår tjenesteutførelse og vår kontinuerlige tjenesteforbedring.

Avdelingen er i gang med å bygge opp et miljø for klinikknær forskning innenfor vårt fagområde. Vi har tett samarbeid med sentrale forskningsmiljøer i egen divisjon. Avdelingen har etablert et forskningsutvalg som skal bidra til å fasilitere forskningsaktiviteten vår. Det legges til rette for at alle ansatte i organisasjonen skal kunne ha mulighet til å engasjere seg i forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekter. 

Alle våre tjenestesteder har både overlege- og LIS stilling/er.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinfaglige oppgaver knyttet til oppfølging og behandling av pasienter. Dette omfatter bl.a. somatisk kartlegging/utredning, medisinering, samt bistand i medisinfaglige spørsmål overfor andre behandlere.
 • Rådgivning i medisinfaglige spørsmål overfor eksterne samarbeidspartnere.
 • Utstrakt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning.
 • Ønskelig med jobberfaring fra rus / psykisk helse.

Personlige egenskaper

 • Vi søkere medarbeidere som både kan være strukturerte og fleksible.
 • Vi ser etter deg som er engasjement, har gjennomføringsevne og innsatsvilje. 
 • Vi søker deg som har evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner.
 • Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med god evne til tverrfaglig samarbeid vektlegges
 • De som ansettes må være lagspillere og bidra til et godt arbeidsmiljø, og må ha interesse for utviklingsarbeid (fag, tjenester og pasientsikkerhet).

Vi tilbyr

 • Et godt arbeids- og læringsmiljø, inkl. tett samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innenfor fagfeltet.
 • Veiledning og supervisjon, undervisning, samt mulighet for deltagelse i forsknings- og kvalitetsforbedringsarbeid.
 • Rulleringsordning slik at alle læringsmål i spesialiseringsløpet kan oppnås.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Gro Helen Øiestad Nordberg
Tittel: Avdelingsleder ARA
Telefon: 41445306
Navn: Saara Katariina Rian
Tittel: Ass. avdelingsleder ARA
Telefon: 90157911
E-post: sria@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Rus og avhengighet (ARA)
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen