Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Hå kommune har ei stor robust og kommunal legeteneste.

Då ein av våre erfarne kollegaer skal ha permisjon har me behov for ein vikar ved korttidsavdelinga, Hå sjukeheim i 4-6 mnd frå 01.10.
Stillinga ved sjukeheimen er 60% men me kan vera fleksible.

Det vert lagt til rette for veiledning og deltaking i legevakt om ein ynskjer det.

Kvalifikasjonar:
  • Gjennomført Lis 1
  • God kunnskap om norsk lovverk
  • Personlege eigenskapar
  • interesse for allmennmedisin
  • evne til å arbeida sjølvstendig og i samarbeid med andre
Personlege eigenskapar og lokal tilknytning vert vektlagt.
 
Attestar og vitnemål
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din. Utenlandske vitnemål må være NOKUT-godkjent (Våre tenester (hkdir.no) og utenlandske attester oversatt til et skandinavisk språk eller engelsk.

Politiattest
Politiattest nyare enn tre månadar må leverast før start i stilling.

Tilsetjingsvilkår
Tilsettinga skjer på dei vilkår og med dei pliktar som går fram av utlysinga, og dei til ein kvar tid gjeldande lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar med ulykkesforsikring i fritida. Kommunen har prøvetid på 6 månadar og reglar for flyttegodtgjersle.

Se video om kommunen
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Hå kommune
Kontaktperson
Navn: Gerd Signy S. Omland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 481 05 342
Hjemmeside
Arbeidssted
Lyngvegen 14
4365 NÆRBØ