Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Det er ledig 12 måneders vikariat som overlege på Observasjonsposten ved Medisinsk klinikk for deg som er spesialist innen generell indremedisin eller andre indremedisinske spesialiteter. 

Vi er i gang med et spennende arbeid der en ser på mulige nye måter å organisere hele mottaksapparatet på. En ser for seg at denne stillingen får nær tilknytning til akuttmottaket.  

Som ledd i innføringen av akutt- og mottaksmedisin som spesialitet ved UNN er det også ønske om å bygge opp observasjonsposten til en seksjon med økt kompetanse, bedre samarbeid med akuttmottaket og mer faglig utbytte for LIS. Det er et stort fokus på å få på plass spesialister innenfor den nye spesialiteten i akutt- og mottaksmedisin.

Som overlege vil du ha en unik mulighet til å påvirke hvordan dette skal gjøres og bidra til utformingen av framtidens observasjonspost ved UNN. Ved ønske er det gode muligheter for faglige diskusjoner i AMM-kollegiet. 

Tilsettingen er 100% dagstilling.

Det vil være mulig å inngå avtale om å delta i andre arbeidsoppgaver ved interesse/behov. Nærspesialister oppfordres til å søke. 

Søknader vurderes fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i seksjonens ulike aktiviteter, herunder previsitt, visitt og supervisjon
 • Ivareta overlegens overordnede medisinskfaglige ansvar for alle pasientforløp
 • Deltagelse i Medisinsk klinikk sin undervisning av leger i utdanningsstillinger
 • Innføring av kvalitetsforbedrende tiltak ved seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Spesialist innenfor generell indremedisin eller indremedisinske spesialiteter

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv og løsningsorientert
 • Fleksibel og gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det forutsetter at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre seksjoner og klinikker
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Ole Martin Hoff
Tittel: Overlege
Telefon: 93695151
Navn: Jacob Olof Odeberg
Tittel: Overlege
Telefon: +46 70 2087571
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Akutt- og mottaksmedisinsk enhet, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø