Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker bedriftslege, gjerne spesialist i arbeidsmedisin. Vi tilrettelegger for at den som ansettes kan ta en spesialisering. Den som ansettes vil samarbeide med vår spesialist i arbeidsmedisin som er medisinsk faglig ansvarlig i HMS-tjenesten.  

Jobben innebærer ingen vakter, det er fri i helgene og på røde dager og vi har fleksibel arbeidstid. 

Mål med stillingen:
Målet med stillingen er å gi helseforebyggende og medisinskfaglig rådgivning til kunder, helseoppfølgning, helsekontroll, samt gi faglig støtte til øvrige ansatte internt i virksomheten.

Ansvar og myndighet:
  • Ansvar for medisinskfaglig rådgiving
  • Oppfølging av enkeltindivid ved yrkessykdom 
  • Uttale seg om medisinskfaglige tema

Arbeidsoppgaver:
  • Oppfølging arbeidshelseundersøkelser
  • Oppfølging sykdomsutredning
  • Faglig samarbeid og bistand til kunder ifm. blant annet AKAN, atføringsutvalg, dialogmøter med ansatte og deltagelse i andre råd og utvalg etter behov
  • Rapportering og dialog med kunder
  • Kurs og opplæring
  • Sakkyndigvurdering av ansatte
  • Ulike helseattesteringer

HMS-tjenesten vektlegger tverrfaglig samarbeid mellom de ulike faggruppene som er yrkeshygienikere, fysioterapeut/ergoterapeuter, sykepleiere mfl.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
HMS-tjenesten AS
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Lund
Tittel: Daglig leder
Telefon: 91541280
E-post: elisabeth.lund@hms-tjenesten.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Søknad bedriftslege
Send søknad på mail
Arbeidssted
Orkanger
Tverradkomsten 61
7300 ORKANGER