Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi ser etter deg som er utviklingsorientert og ønsker å gjøre en målrettet innsats som programleder for vårt viktige arbeid og satsing på medarbeiderutvikling, rekruttering og kompetanseutvikling! Lede og koordinere et av de viktigste premissene for utvikling av sykehuset fremover - riktig personell med rett kompetanse!

Som programleder vil din oppgave være å lede og koordinere sykehusets arbeid med å beholde, rekruttere og utdanne medarbeidere etter behov, samt legge til rette for kompetanseutvikling. Du vil jobbe tett sammen med våre kliniske divisjoner og avdelinger og må forstå behovet i en kompleks sykehusorganisasjon. Vi ser derfor etter deg som er god til å bygge relasjoner og som motiveres av å ta initiativ til tiltak og satsninger som gjør at de riktige menneskene jobber hos oss - og vil bli værende her. Vi er opptatt av å skape helsefremmende arbeidsplasser der medarbeidere trives og kan utvikle seg. Din rolle vil være å ta ansvar for det strategiske nivået som setter rammer for det operative arbeidet som skal foregå i klinikken. 

Det er ulike fagavdelinger som har det operative ansvaret for områdene som inngår i programmet - men du som programleder får en svært viktig oppgave i å holde i helheten, koordinere, se synergier og sammenhenger. Du vil i stor grad arbeide i matrise. I rollen som programleder skal du se etter muligheter og behov og ta initiativ og regi på områder som er viktig for god utvikling av sykehuset i årene fremover. Arbeidet vil foregå i tett samspill med relevante fagmiljøer, og involverer ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. 

Arbeidet med å beholde, rekruttere, utdanning og kompetanse inngår i utviklingsplan for Ahus . Utviklingsplanen angir den langsiktige retningen for sykehuset.  Et av de viktigste elementene i utviklingsplanen er riktig sammensetning av personell og kompetanse, som igjen skal bidra til å realisere utviklingsmålene våre og sikre riktige og gode helsetjenester til pasienter, pårørende og brukere. Opplevd kompetanse og kvalitet skjer gjennom dyktige medarbeidere. En plan hvor kompetansebehov- og sammensetning på kort og lang sikt er definert og konkretisert er en forutsetning for å jobbe målrettet og strategisk, og det er viktig at du som programleder er godt kjent med innholdet i den.
 

Vi ser etter en programleder som er god på å jobbe sammen med andre, god på å bygge relasjoner og som skaper tillit. Du er utviklingsorientert, initiativrik og har stor gjennomføringsevne.

Stillingen krever god struktur, systematikk og evne til å holde oversikt over mange oppgaver og prosesser samtidig. Klinisk driftsforståelse og erfaring er ønskelig. 

Kjenner du deg igjen? Da håper vi du søker stillingen hos oss!

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil blant annet være;

 • Lede og koordinere sykehusets arbeid med programsatsingen beholde, rekruttere, utdanning og kompetanse.
 • Ha god oversikt over aktiviteter og tiltak på de ulike områdene - koordinere og samordne slik at det jobbes målrettet og effektivt.
 • Se behov og ta initiativ til tiltak og satsinger som er nødvendige for å dekke sykehusets behov fremover.
 • Ta ansvar for utforming av programområdet som delplan til Ahus utviklingsplan.
 • Ta ansvar for nødvendig faktakunnskap, avklaringer og framskrivinger som grunnlag for utarbeidelse av gode planer og riktige satsinger.
 • Ha oversikt over regionalt- og nasjonalt arbeid innenfor fagområdene, ha dialog med andre helseforetak mv.
 • På bakgrunn av mål, øvrige delplaner og videre utvikling av helseforetaket;
  • Definere behov for blant annet kjernepersonell/kompetanse, kritisk personell/kompetanse, støttepersonell/kompetanse mv.
  • Ta initiativ til prosesser rundt oppgavedeling, kompetansesammensetning og jobbglidning mv.
  • Få oversikt over dagens utdanningssituasjon og ta regi på dialoger om fremtidig utdanningsbehov.
  • Kartlegge dagens bemanningssituasjon og bidra aktivt til prosesser rundt fremtidige rekrutteringsstrategier. 
  • Ta initiativ til integrasjon med fagområder som grenser inn mot delplanens områder. Eksempelvis ledelse, mangfold og teknologi.
 • Ta ansvar for god forankring og involvering av relevante fagmiljøer, klinikker og divisjoner, ansatte, tillitsvalgte, vernetjeneste og brukere - samt samarbeidende organisasjoner fra spesialist- og primærhelsetjenesten. 
 • Deltakelse i regionale / eksterne fora og/eller samarbeidsarenaer vil kunne inngå i stillingen.  
 • Stillingen rapporterer til HR-direktør. Programmet rapporterer til programstyre på Ahus og det må utvikles en hensiktsmessig organisering for godt samspill med klinikk, samt fagavdelinger innenfor HR, kompetanse og utdanning, forskning mm. Programleder arbeider i matrisemodell.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor eller masternivå.
 • Solid erfaring med prosjektledelse og prosjekt- og prosesskompetanse.
 • Prosjektutdanning er ønskelig.
 • Ledererfaring fra store organisasjoner på mellomleder/overordnet nivå vil vektlegges.
 • God kjennskap til spesialisthelsetjenesten og helseforetak - klinisk driftsforståelse- og erfaring vil vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Stillingen krever stor grad av selvstendighet.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner gjennom dialog.
 • Evne til å skape entusiasme. 
 • Evne til god virksomhetsforståelse og kunne jobbe både på strategisk og operativt nivå.
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å prioritere oppgaver og jobbe i team.
 • Evne til å sikre gjennomføring, og følge opp planer og tiltak.
 • Fleksibel og endringsvillig, åpen for endringer undervegs.
 • Analytisk og evne til å sette oppgaver i en helhetlig sammenheng.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • En viktig, krevende og spennende stilling med stor samfunnsmessig betydning.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo.
 • God pensjonsordning.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Merethe Årstein
Tittel: Ass HR-direktør
Telefon: 93037729
Navn: Jan Inge Pettersen
Tittel: HR-Direktør
Telefon: 95207406
Hjemmeside
Arbeidssted
Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 LØRENSKOG