Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ny fastlegehjemmel/0-liste med listestørrelse inntil 1000 ved Vidsyn legekontor i Moss
Vil du jobbe med pasienter og ikke administrativt arbeid? Da har vi stillingen for deg! Som fastlege ved Vidsyn legekontor vil du være likeverdig partner som øvrige leger og har ingen driftsoppgaver da vi har avtale med Helsekontor Forvaltning som står for dette og sørger for alt blir drevet i henhold til regelverket og retningslinjer. Legesenteret er veldrevet med gode samarbeidsrutiner, moderne utstyr og EKG-apparat, spirometri, velutstyrt laboratorium, eget rom for småkirurgi. Vi benytter Hove Total journalsystem (skyløsning), og holder til nye og moderne lokaler.
 
Ny fastlegehjemmel/0-liste med listestørrelse inntil 1000 ved Sentrum legesenter i Moss
Sentrum legesenter i Moss er ett 2-legesenter som ønsker seg ny kollega som vil være med å på laget videre. Praksisen er et veldrevet 2-legesenter etablert i 2010 i sentrum av Moss. Lett tilgjengelig med flere tog fra Oslo sentrum, for de som kjører er garasjeplass inkludert. Nye lokaler med nytt og velutstyrt kontor med blant annet spirometri, 24 timers blodtrykksmåler, EKG og trueBP-måler. Bruker CGM journalsystem. Stabil og erfaren medarbeiderstab.
 
Om fastlegehjemmelene
Begge listene ligger i midt i sentrum av Moss med kort avstand til tog og bussforbindelse, og god tilgang til parkering. Moss kommune søker etter leger som ønsker å være selvstendig næringsdrivende, og de som tilsettes må akseptere legesentrenes internavtaler og selskapsavtaler. Felles for begge hjemlene er at de er 0-lister, men det er få ledige liste plasser i Moss og de fleste fastlegene i Moss har ventelister og flere ønsker å redusere listelengden. Hjemlene kvalifiserer grunntilskudd de to første årene så lenge antall pasienter på listen er under 500. Grunntilskudd pd er 393 000 pr år. Moss kommune kan tilby tilrettelagt ALIS-løp og tilskudd på inntil 300 000 pr år for ikke spesialister.
 
Fastleger plikter å delta i felles legevakt for mosseregionen, lokalisert i Moss.
 
Fastleger kan tilpliktes kommunal bistilling, men dette er i dag ikke aktuelt. 
 
Kvalifikasjoner 
Vi søker etter erfaren allmennlege, ev. godt påbegynt spesialisering og / eller lang erfaring fra uselektert praksis. Vi ønsker samtidig å styrke rekrutteringen til allmennmedisin og søker også deg som er ferdig med LIS1, og som er helt fersk som ALIS. Personlig egnethet, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig vil tillegges stor vekt. 
 
Søke på fastlegehjemmelen
Søker bes opplyse om hvilken hjemmel man søker på eller om man ønsker å søke på begge.
Det stilles krav om godkjent politiattest i henhold til bestemmelser i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. 
Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 
 
Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold og skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn.
 
Søknadsfrist: 31.08.23
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Vidsyn Legekontor - Silje Bø Andersen
Tittel: Spesialist i allmennmedisin og fastlege
Telefon: 93 42 91 65
E-post: siljeband@hotmail.com
Navn: Sentrum Legesenter - Omar Nasim
Tittel: Fastlege
Telefon: 97 95 76 59
E-post: omar.nasim@hotmail.no
Navn: John Ødegård
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 69248000
E-post: john.odegard@moss.kommune.no
Navn: Kristian Krogshus
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 69248000
E-post: kristian.krogshus@moss.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Dronningensgate 15
1501 MOSS