Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 2000
  • Journal system: Infodoc sky
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikariat på Majorstuen Medisinske i solopraksis med 2000 pasienter. Det er kort avstand til trikk og t bane. Parkering finnes på gateplan. Pasientpopulasjonen er variert. Kontoret bruker Infodoc journalsystem. LAB, EKG, sprio. En sekretær. Gode inntjeningsmuligheter. Mulighet for forlengelse.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Christer Torgilstveit Larsen
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 41603030
E-post: cables_no@icloud.com
Arbeidssted
Majorstuen Medisinske
Kirkeveien 65A
0364 OSLO