Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Hos oss har vi 3 kommuneleger med 2 uker på/4 uker av, som dekker opp turnusen. I tillegg har vi 1 LIS1 lege (turnuskandidat) som jobber på dagtid og har 1 vakt pr uke og 1 helgevakt pr måned. Kommuneoverlegestillingen hos oss er fordelt slik: 40% på KOL og 60% på klinisk arbeid.

Nordsjølegen har ansvar for legevakt, kurativt legearbeid, bakvakt for LIS1 lege når denne har vakt.     

Legene har fast årslønn på 1 300 000kr. 
Årslønnen dekker dagarbeid, legevakt og bakvakt for LIS1 legen – dvs at det ikke utbetales tillegg for legevakt og bakvakt.

Legen mottar 50 % av alle takster (også egenandel) både på dagarbeid og legevakt, 50 % går til kommunen.

Loppa kommune stiller følgende til disposisjon i arbeidstiden:
 • Kontorfasiliteter
 • Utstyr
 • Bil ved legevakt
 • Hjelpepersonell på legestasjonen
Legetjenesten i Loppa har et godt samarbeid med Loppa legeskyss som er vår lokale ambulansebåt. I og med at Loppa kommune består av både fastland og øyer, er man som lege helt avhengig av båtskyss til pasienter eller hendelser ute i yttersognene. 
Nærmeste sykehus ligger i Hammerfest.

Vi tilbyr
 • Lønn etter lokal avtale for leger i Nordsjøturnus - 1 300 000kr
 • Kurs som er relevante for å vedlikeholde allmennlege-spesialisering
 • Gratis SFO for førsteklassinger
 • Billigere strøm
 • Gratis barnehage
 • Lavere skatt (gjelder for de som flytter til Loppa)
 • Nedskriving av studielån 

  Reise og opphold:
 • Kommunen stiller med en møblert leilighet til disposisjon for legene som rullerer i Nordsjøturnus, strøm og internett er inkludert (godene gjelder ved bruk av denne spesifikke leiligheten). 
 • Legene har selv ansvar for rengjøring mellom vaktskiftene.
 • Legene dekker selv reiser til og fra Loppa
 • Reisetid er ikke regnet som arbeidstid.

https://youtu.be/yOTEUYKg1oE


Arbeidsoppgaver
 • Kurrativt arbeid fra 08.00-15.30
 • Legevakt fra 15.30-08.00 
 • Døgnvakt helg
https://youtu.be/H_adw3WIcWc


Kvalifikasjonskrav
 • Spesialist i allmennmedisin
https://youtu.be/DzsJu94QrKc


Generell info
 • Loppa kommune tar deg godt imot og kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Ved overtallighet har fast ansatte i Loppa kommune fortrinnsrett.
 • Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
 • Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP
 • I Finnmark gjelder statlige virkemiddelordninger som lavere skatt og nedskriving av studielån i Statens Lånekasse i Norge.
 • Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Spørsmål om stillingen kan rettes til
 • Kommuneoverlege Sabine Bader: sabine.bader@loppa.kommune.no 
 • Avdelingsleder legestasjon Heidi Wang: heidi.wang@loppa.kommune.no
 • HR og organisasjonsleder Ann-Kathrine Holst-Olsen: ann.kathrine.h.olsen@loppa.kommune.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Loppa kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sabine Bader
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: sabine.bader@loppa.kommune.no
Navn: Heidi Wang
Tittel: Avdelingsleder legestasjon
E-post: heidi.wang@loppa.kommune.no
Navn: Ann-Kathrine Holst-Olsen
Tittel: HR og organisasjonsleder
E-post: ann.kathrine.h.olsen@loppa.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Øksfjord legestasjon
Hankenbakken 26
9550 ØKSFJORD
Søk på stillingen