Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig fast nyopprettet hjemmel som fastlege ved Nærbø legekontor, oppstart etter avtale.

Hå kommune har 20 kommunale fastlegehjemler fordelt på tre legekontor. Vi har gode ordninger for utdanning og rettledning, stor trivsel og et godt tverrfaglig samarbeid i en framoverlent organisasjon. 1. juni 2022 gikk vi inn i interkommunalt legevaktsamarbeid.
Hos oss slipper du å ta ansvar for drift av legekontoret, finne din egen vikar, og vi er gode til å finne løsninger dersom du trenger en dag fri.
Det vil sannsynlig bli en ledig hjemmel fra 01.01.24, dersom du er interessert i denne så er det mulig å presisere dette i søknaden.

Kvalifikasjoner
  • gjennomført Lis 1
  • god kunnskap om norsk lovverk
Personlige egenskaper
  • interesse for allmennmedisin
  • evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre
Personlige egenskaper og lokal tilknytning blir vektlagt.

Hå kommune har også ledig vikariat for fastlege ved Nærbø legekontor i 8 mnd med oppstart 01.09.23. Vi vil legge til rette for ALIS løp.
Det er gode vikarordninger og stort sett mulighet til å tilpasse vaktbelastningen etter eget ønske.
Hovedandelen av fastlegene i kommunen er erfarne spesialister i allmennmedisin og vi har gode ordninger for individuell veiledning samt nettverk for leger i spesialisering.
Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med kommuneoverlegen.
Vi kan legge til rette for bolig.

Kvalifikasjoner vikariat
  • gjennomført sykehusdel av Lis 1.
Øvrige kvalifikasjoner og personlige egenskaper som for fast stilling.

Attester og vitnemål
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din. Utenlandske vitnemål må være NOKUT-godkjent og utenlandske attester må være oversatt til et skandinavisk språk eller engelsk.

Politiattest
Politiattest nyere enn tre måneder må leveres før oppstart i stillingen.

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hå kommune
Kontaktperson
Navn: Gerd Signy S. Omland
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: gsso@ha.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Lyngveien 14
4365 NÆRBØ