Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri?

Eller har du norsk autorisasjon som lege og er i sluttfasen av spesialiseringsløpet?

Da søker du stilling ved VPP Karasjok - her får du spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø!

Karasjok ligger omtrent midt i Finnmark fylke og er stedet hvor sametinget har sitt hovedkontor! Det er omtrent 7 mil til Lakselv flyplass der du finner direkteruter til Oslo og Tromsø. Finskegrensen ligger kun et par mil unna. Etter 2,5 time med bilkjøring mot øst kommer du til Tana og Nesseby og dersom du kjører mot vest kommer du til Alta eller Hammerfest. 

Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) yter spesialisthelsetjeneste med poliklinisk tilbud, samt undervisnings- og veiledningstilbud. VPP har et prosjektsjektløp med Digitalt FACT team i tre år framover. Ved enheten har vi tre overlegestillinger. Poliklinikken har sammen med Døgnenheten ansvar for TUD oppfølging, og samarbeider nært med Universitetssykehuset i Tromsø.

Poliklinikken er organisatorisk innplassert under Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet. Øvrige enheter i SANKS er Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet som alle er lokalisert i Karasjok.

SANKS er en del av Sámi klinihkka, som i 2020 ble en egen klinikk etter en omorganisering i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhengighet og somatikk. SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet. SANKS er også godkjent som utdanningsinstitusjon innen PHV/TSB. 

I Karasjok får du fantastiske friluftsmuligheter rett utenfor kontor- og stuedøra - kombinert med en spennende stilling. Nærheten gjør at du slipper å bruke dyrebar fritid på logistikk og administrasjon, og heller kan nyte fritiden slik Du ønsker. Her lever vi Det Gode Liv med midnattssola om sommeren, og nordlyset om vinteren. Les mer om Karasjok her .

Er du interessert? Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss for nærmere informasjon om dine faglige muligheter og øvrige vilkår for stillingen!

Sjekk også under Vi tilbyr noen av de mange fordelene du får ved å flytte til Finnmark og jobbe ved Finnmarkssykehuset:-)

Vi ønsker deg velkommen til å søke på stilling hos oss:-)

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Oppfølging av TUD pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Bidra i forhold til fagutvikling og undervisning
 • Gi veiledning både internt og eksternt
 • Mulighet til å jobbe i et flerkulturelt område med fagutvikling og forskning som en del av stillingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri
 • Leger i slutten av spesialiseringsløpet oppfordres også til å søke
 • Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling. Ikke -nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på minimum B2-nivå
 • Ved lik kompetanse vil søker med kunnskaper i samisk språk og/eller kultur bli foretrukket

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Både strukturert og fleksibel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Trives i et aktivt og flerkulturelt miljø
 • Førerkort til bil er en fordel.
 • Førerkort til snøskuter kan gjøre livet i Finnmark mer fartsfullt og artig.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for forskning og fagutvikling
 • Mulighet for å avtale deler av stillingen som hjemmekontor
 • Finnmarksavtale med bl.a. ekstra lønn og permisjon i 4 måneder hvert 3. år kan tilbys etter avtale
 • God opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Hjelp til å finne bolig
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg får du en rekke økonomiske fordeler som 20 % nedskrivning av studielån, gratis barnehage fra høsten 2023,lavere skatt og billigere strøm

Generell informasjon 
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.
  
Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Psykiatri

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
 • Svensk
 • Samisk
 • Dansk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Tonje Samuelsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: (+47) 90868146
E-post: Tonje.samuelsen@finnmarkssykehuset.no
Navn: Edit Johnsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: (+47) 48292612
E-post: edit.johnsen@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Voksen Psykiatrisk Poliklinikk, DPS/SANKS, Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Avjuvargeidnu 180 B
9730 Karasjok
Søk på stillingen